This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

אירופה מתגברת את יכולותיה בגבולותיה החיצוניים ובתחום משמר החופים. המועצה האירופית, ה-EC, תקבל סיוע בפיתוח טכנולוגיות חדשניות מסוכנות הגבול ומשמר החופים של אירופה, Frontex.

סוכנות Frontex תספק את הקווים המנחים לאבטחת גבול כדי לפתח טכנולוגיות מתקדמות במיומטריות ואחרות עבור קהיליית הגבול ומשמר החופים.

תפקידיו של משמר החופים האירופי כוללים משימות שקשורות לבטיחות וביטחון בים, כגון חילוץ והצלה, בקרת גבול, בקרת דיג, פעולות מכס, אכיפת חוק והגנה על הסביבה.

מחקרי הביטחון במימון האיחוד האירופי מאפשרים חדשנות בטכנולוגיה וידע, החיוניים לפיתוח יכולות להתמודדות עם אתגרי הביטחון העכשוויים ולהיערכות לאיומים והזדמנויות בעתיד.

Frontex פועלת לצמצום רמת הפגיעות של הגבולות החיצוניים על בסיס מודעות מצב כוללת; מבטיחה גבולות בטוחים ומתפקדים של האיחוד האירופי ועוסקת בתכנון ותחזוקת יכולות הגבול ומשמר החופים של אירופה. תמיכתה בגבולות החיצוניים מסייעת להבטיח תנועה חופשית ללא בדיקות בגבולות פנימיים.

במהלך 15 השנים האחרונות פיתחה Frontex מומחיות במחקרי ניהול משולב של גבולות, דבר שיאפשר לסוכנות לסייע למועצה האירופית.

לפי frontex.europe.eu, הסוכנות תסייע ביישום סוגיות ב-Horizon 2020 ו-Horizon Europe לפי נושאים כגון זיהוי פעילויות מחקר בתחומים בהם יש פערי יכולות – מעקב, מודעות מצב, ביומטריה, אבטחת סייבר וזמינות והחלפת מידע. כמו כן, הסוכנות תתרגם את הפערים האלה לדרישות למחקר אודות פתרונות.