This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

פריצת דרך ישראלית תאפשר פיתוח מערכות יירוט מבוססות לייזר רב-עוצמה ליירוט איומי תלול מסלול, נ"ט וכלי טיס זעירים. הטכנולוגיה החדשה שנחשפה על ידי המינהל לפיתוח אמצעי לחימה ותשתיות טכנולוגיות (מפא"ת) במשרד הביטחון תביא לשינוי אסטרטגי ביכולת ההגנה האווירית של מדינת ישראל, לפי הודעתו.
פריצת הדרך הטכנולוגית מבוססת על דיוק קרן הלייזר. באמצעות הטכנולוגיה החדשה הצליחה מערכת
הביטחון למקד ולייצב את האלומה על מטרה בטווחים ארוכים, כולל התגברות על הפרעות באטמוספירה. טכנולוגיה זו מאפשרת לפתח מערכות יירוט אפקטיביות, בעלות יעילות מבצעית גבוהה, שיהוו שכבה נוספת במאמץ ההגנה על מדינת ישראל באוויר, ביבשה ובים.


בעקבות הפיתוח התניע מפא"ת שלוש תוכניות לפיתוח מדגימי לייזר רב-עוצמה, בשיתוף עם התעשיות הביטחוניות "רפאל" ו"אלביט מערכות":
פיתוח מדגים למערכת לייזר קרקעית, משלימה למערכת כיפת ברזל, שתהווה שכבת הגנה נוספת.
הלייזר המתמרן – פיתוח מדגים נייד להגנה על הכוחות המתמרנים בשטח.
פיתוח מדגים לייזר שמיירט מעל לעננים, מגן על מרחבים גדולים יותר ומותקן על פלטפורמה אווירית.

ליירוט בלייזר רב-עוצמה מספר יתרונות: שימוש רציף בעלות נמוכה; שיפור האפקטיביות של מערכי ההגנה, כתוצאה משימוש בשתי טכנולוגיות שונות ומשלימות – הגנה אווירית קינטית (כדוגמת "כיפת ברזל") ולייזר;
ניהול יירוטים חכם וצמצום השימוש במיירטים; וכן פוטנציאל ליירוט של איומים נוספים כדוגמת רחפנים, מזל"טים ובעתיד אף רקטות מדויקות.


לדברי ראש מו"פ, מפא"ת, משרד הביטחון, תא"ל יניב רותם: "אנחנו נכנסים לעידן חדש של 'לוחמת אנרגיה' באוויר, ביבשה ובים. השקעות המו"פ שנעשו במפא"ת בשנים האחרונות מציבות את ישראל בין המדינות המובילות בתחום הלייזר רב-עוצמה. במהלך שנת 2020 נבצע הדגמת יכולות של הלייזר בשטח".
לפי הודעת משרד הביטחון, לאורך השנים השקיע מפא"ת מאמצים רבים בקידום הטכנולוגיה של לייזר רב-עוצמה. פיתוחים רבים, מהארץ ומחו"ל, נבחנו והוכחו כלא יעילים. לאחרונה הושגו הישגים משמעותיים, בעקבות שיתוף פעולה בין מפא"ת לתעשיות הביטחוניות ("רפאל" ו"אלביט מערכות") ולגורמים באקדמיה. הישגים אלה התאפשרו בעקבות פיתוח לייזר חשמלי, בניגוד ללייזר כימי שבו השתמשו עד כה.

תמונות – אגף דוברות והסברה משרד הביטחון