This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

התעשייה האווירית תפתח ותבנה את לווין התקשורת "דרור 1" – לווין התקשורת הלאומי של מדינת ישראל. הלווין מיועד לתת מענה לצרכי התקשורת הלוויינית של מדינת ישראל במשך כ- 15 שנים. "דרור 1" מבוסס ברובו על טכנולוגיות כחול לבן שפותחו בתעשייה האווירית הכוללות מטע"ד תקשורת דיגיטלי מתקדם ויכולות "סמארטפון בחלל" המאפשרות גמישות תקשורתית לאורך כל שנות פעילותו בחלל. 

ההסכם שנחתם בין ממשלת ישראל לתעשייה האווירית בימים האחרונים, מיישם הלכה למעשה את החלטת הממשלה מספטמבר 2018 לקידום אסטרטגיה ארוכת טווח בתחום לווינות התקשורת בישראל. החלטת הממשלה התקבלה כחלק מההבנה כי מדובר ביכולת חיונית של מדינת ישראל ונדרשת שמירה על עצמאות מוחלטת בתחום זה במקביל לשימור הידע והמומחיות שנצברו לאורך שנים בישראל . 

לפי הודעת החברה, הלווין יפותח בחטיבת מערכות טילים וחלל של התעשייה האווירית, האמונה על פיתוח ובניית מערכות הגנה אווירית כגון ברק 8, מערכת הנשק חץ 2+3, מערכות טילים, מערכות לווין מתקדמות כגון לוויני תצפית, ננו לווינים, משגרי לווינים ואת החללית בראשית שהגיעה השנה עד הירח ועוד. 

התעשייה האווירית מהווה מוקד ידע לאומי בתחומי המכ"מים, הלווינות, הכלים הבלתי מאוישים, התעופה האזרחית והסייבר. 

סמנכ"ל התעשייה האווירית ומנהל חטיבת מערכות טילים וחלל, בועז לוי: "התעשייה האווירית, בית החלל של  מדינת ישראל, גאה לפתח ולבנות את "דרור 1" – לווין התקשורת הבא של מדינת ישראל לטובת יכולות התקשורת הלווינית החיוניות הנדרשות למדינתנו. הבשלתו של הסכם זה משקפת שיתוף פעולה פורה עם משרדי הממשלה העוסקים בפעילות זו. בשנים האחרונות התעשייה האווירית השקיעה תקציבי מחקר ופיתוח עצמיים ומאמצים רבים לשימור יכולות לווינות התקשורת בישראל ובפיתוח לווין התקשורת העתידי. אנו שמחים לצאת לדרך עם "דרור 1" -לווין תקשורת ישראלי המתקדם ביותר שנבנה אי פעם בישראל הכולל טכנולוגיות רבות "כחול לבן" ובעל יכולות דיגיטליות מתקדמות ביותר. הסכם זה מביא לידי ביטוי את חזית הטכנולוגיה בתחום החלל ואת הידע, הניסיון והיכולות שנצברו לאורך עשרות שנים בתעשייה האווירית לטובת כלל משתמשי הלווין העתידיים במדינת ישראל".