This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מדענים במעבדה הלאומית ארגון, בשיתוף פעולה עם המעבדה הצבאי למחקר של צבא ארצות הברית, חוקרים את מבנה הגולגולת של האדם כדי לאגור מידע שבתקווה יסייע לפתח קסדות אפקטיביות יותר. המטרה היא לנצל מידע כדי למצוא דרכים אופטימליות לפזר כוחות זעזועים על הגולגולת.

המדענים עובדים במתקן ה-Advanced Photon Source – APS ומנצלים טכנולוגיות מתקדמות כדי לאבחן מאפיינים בעצם. מתקן ה-APS מנצל קרן רנטגן שמשמעותית חזקה יותר מאלו שאפשר למצוא במעבדות אחרות. הטכנולוגיה המתקדמת מאפשרת למדענים לראות דברים בעצם שלא ניתן לראות במכונות רנטגן טיפוסיות. 

Nationaldefensemagazine.org מדווחים שהניסויים הראשונים בנושא התחילו ביוני 2019 והמחקר צפוי להמשך לתוך שנת 2020.

המדענים משתמשים בגופות לצורך המחקר מכיוון שקרני הרנטגן המתוגברות הינן קטלניות לבני אדם. בנוסף, הם חוקרים דגימות של גולגלות שנסדקו ונפגעו מניסויים קודמים. כמו כן, ישנן גם תוכניות לחקור איך הגולגולת משנה צורה לאחר טראומה שספגה. המטרה היא לחקור איך העצם מגיבה לזעזועים בעזרת כלים וטכנולוגיות המגלות יותר מידע משיטות מחקר קודמות. 

המדענים כעת חוקרים את מבנה העצם של הגולגולת באופן כללי. אך כבר עלה הרעיון שבעתיד יהיה קריטי לחקור גורמים אישיים המשפיעים על מבנה הגולגולת. גורמים כגון גיל, מין, ורמת דחיסות העצם הינם כאלה שכדאי להתחשב בהם כאשר חוקרים את גולגולת האדם.

“בעזרת הבנת המכניקה של הגולגולת," אמר ג'ונטון אלמר, ראש צוות במחלקת הרנטגן בארגון. "אנו יכולים לעצב קסדות יעילות יותר לארגונים כגון הצבא."

החוקרים מצפים לפרסם את תוצאות המחקר בעוד שנה-שנתיים.