This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רחפנים קטנים כבר הוכיחו את יכולותיהם בהטרדת כלי טיס גדולים מהם ואף קרקוע טיסות. הסכנה טמונה בכך שהרחפנים עלולים להתנגש במטוסים ומסוקים, בפרט במהלך שלב ההמראה. יתרה מזאת, ניתן גם להפוך אותם לפצצות מעופפות.

כעת, בצעד מעורר מחלוקת, המינהל האמריקאי לבטיחות בתעבורה (TSA) מעוניין לאפשר למאבטחים הסמויים במטוסים את היכולת להשתמש בציוד של מחלקת ההגנה כדי ליירט רחפנים בסביבת שדות תעופה.

אבל במכתב למחלקה לביטחון המולדת, שני חברי קונגרס רפובליקנים טוענים כי המהלך אינו עולה בקנה אחד עם מה שתוכנן כשאישרו בשנה שעברה לממשל הפדראלי סמכויות חדשות בהתמודדות עם רחפנים.

חברי הקונגרס סם גרייבס ומייק רוג'רס טענו כי רק מינהל התעופה הפדראלי (FAA) הוא בעל המומחיות לנהל את המרחב האווירי. "אף אחד לא רוצה שחפנים יגרמו שיבושים לשדות התעופה שלנו, אבל למסור בפזיזות את הסמכות לירות ברחפנים לסוכנות שאין לה הידע או הניסיון החיוניים לגבי אופן הפעולה של מרחב אווירי היא צעד מסוכן ולא אחראי", לדבריהם.

לפי washingtonpost.com, המחלקה לביטחון המולדת החלה לעבוד עם מחלקות ממשל אחרות על פיתוח תוכנית חירום בקיץ האחרון, לאחר שרחפן קרקע את התנועה האווירית בשדה התעופה העמוס גאטוויק בלונדון. בחודש שעבר סוכמו התוכניות.

בתגובה לאיום הרחפנים על מטוסים ושדות תעופה, העניק הקונגרס למחלקה לביטחון המולדת את הסמכות החדשה להתמודד עם רחפנים, כולל להשמיד אותם, במידה והם מהווים סכנה לביטחון מקומות רגישים כמו מתקני ההגנה על המכס והגבול ומשרדי השירות החשאי.

שני חברי הקונגרס טענו כי הטכנולוגיה נגד רחפנים "לוקה בחסר" והמאבטחים הסמויים הם "חסרי כל ניסיון בתחום זה".