This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

לרוב הרובוטיים הצבאיים חסרה אינטליגנציה. למרות כמות החקר שקיים ומתבצע בתחומי האוטונומיה ובינה מלאכותית לטובת גורמים צבאיים, הצבא האמריקאי עדיין מפעיל בעיקר רובוטים הנשלטים על ידי בני אדם ברוב המשימות. דוגמא לכך היא ה-PackBot שצבא ארצות הברית מפעיל לטובת סילוק פצצות. למערכת אין יכולות אינטליגנטיות, במקום זאת, הרובוט מופעל באופן אלחוטי על ידי מפעיל אנושי. מה שמעניין את הצבא כעת זה למצוא רובוט אינטליגנטי שמסוגל להבין ולבצע הוראות מילוליות בדומה לחבר צוות אנושי.

במעבדה למחקר של צבא ארצות הברית (ARL-Army Research Laboratory) הצליחו לפתח תוכנה, שמאפשרת לרובוטים להבין הוראות מילוליות. תוכנה כזו יכולה לסייע לכוחות המפעילים רובוטים בזמן מלחמה בצורה משמעותית. רובוט שיכול להבין הוראות בעל פה יכול בקלות להתקדם הלאה ולסייר באזור, לחפש איומים או חומרי נפץ מוסתרים, ללא האטת הכוח.

למרות שנראה שאנחנו כבר הגענו לעידן הבינה המלאכותית ולמידת מכונה, אפילו לרכבים אוטונומיים חסרה עדיין הבינה להבין ולבצע הוראות מילוליות מסובכות.

חוקרים מ-MIT ומה-ARL עובדים על הפרויקט הזה כבר עשר שנים. הפרויקט, שנקרא ה-Robotics Collaborative Technology Alliance (הברית הטכנולוגית השיתופית לרובוטיקה), הוקם כדי לפתח תוכנות ורובוטים המסוגלים להבין ולבצע הוראות מסובכות ומילוליות.

כמו כלבי צבא, התקווה היא שהרובוטים יצליחו לעבוד בשיתוף פעולה חלק ויעיל עם צוות מאוייש. בכירים בתוכנית הסבירו שכלב צבאי הינו פחות או יותר מה שהם מכוונים שהרובוט יחקה.

הרובוטים שפותחו מסוגלים לקבל הוראות מילוליות, אך אפשר גם להפעיל אותם דרך טאבלט. בניגוד לכלבים, מפעיל יכול תמיד לפתוח את הטאבלט ולראות את מה שהרובוט רואה דרך מצלמות המותקנות בכלי.

Technologyreview.com מדווחים שהרובוטים מנצלים למידה עמוקה כדי לזהות תמונות ולסייע לתוכנה לזהות נקודות מפתח כגון הצמיגים או הפנסים של רכב. דבר זה מסייע לתוכנה להבין את המיקום ואת האוריינטציה של הרכב. כאשר התוכנה מזהה חפץ, היא מתחילה לחבר מידע יותר מפורט לגבי החפץ וכך הרובוט מקבל הבנה טובה יותר של הסביבה.

במידה והרובוט לא מבין הוראה כלשהי, הוא אפילו מסוגל לשאול את המפעיל למה הוא התכוון. לדוגמא, אם מפעיל היה נותן את ההוראה: "בצע סריקה מאחורי הרכב שם," הרובוט יכול לשאול: "התכוונת לרכב בצד שמאל?"

למרות שהרובוט הצליח להוכיח את יכולות התוכנה במספר הדגמות, עדיין ישנם אתגרים. דבר ראשון, הרובוט עדיין איטי מדי לשימוש פרקטי והוא לא מספיק קשיח. אך כנראה האתגר הכי גדול בנושא הוא לגרום לחיילים לסמוך במאה אחוז על הטכנולוגיה. אתגר זה הינו קשה במיוחד כשמתחשבים בעובדה שחיילים מדי פעם יהיו צריכים לסמוך על הרובוט הזה בכל מה שנוגע לחיים שלהם.