This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

קרינה לא ניתנת לאיתור באמצעות החושים. מגוון מכשירים נישאים או מערכות מעבדה מסוגלים לאתר ולמדוד קרינה, ומשמשים סוכנויות מכס, משטרה או מגיבים ראשונים אחרים לצורך ניטור קרינה בכלי רכב, על אנשים או סחורות. 

מערכת חדשה תספק למגיבים הראשונים יותר רגישות, גמישות ותקשורת מתקדמת שיאפשרו לאתר ולמדוד מקורות רדיואקטיביים. הטכנולוגיה מאפשרת כיסוי של 360 מעלות לאיתור ומדידת מקורות גאמה וניוטרון רדיואקטיביים בצורה אמינה.

ה-identiFINDER R425, המכשיר הנישא של הדור הבא לזיהוי חומרים רדיואקטיביים הושק על ידי FLIR Systems. המכשיר מסוגל לגלות מקורות רדיואקטיביים בכל הכיוונים הודות למבנה שלו, הייצוב, האוריסטיקה המתקדמת וטכניקות הזיהוי ההיברידיות.

משקלו של המכשיר הנישא 15% פחות מהמכשירים מהדורות הקודמים, והוא מספק איזון ארגונומי לצורך מעקב, תגובה בחירום וניטור סביבה.

המכשיר מספק רגישות גבוהה פי שלושה לגבי גאמא ופי שניים לגבי ניוטרון בהשוואה למערכות קיימות, כך שמגיבים ראשונים יכולים לאתר איומי קרינה ממרחק רב יותר, כאשר הם מוגנים במיגון כבד.

בעוד שמערכות אחרות עלולות לצאת מפעולה בשדות בעלי גאמא קיצוני, המערכת החדשה ממשיכה לפעול ומספקת תוצאות מדויקות.

הסוללה הפנימית יכולה להספיק ל-12 שעות – בין אם מדובר בסוללות חד פעמיות או נטענות, שניתן להחליפן במקום.

המערכת משדרת את התוצאות במהירות ברגע שהיא מאתרת מקור רדיואקטיבי, ומציעה צפיה, הפעלה וחזרה לנתונים מרחוק, זאת באמצעות פורט USB-C כפול, כך מדווח militaryaerosapce.com.

המכשיר מצויד בבלוטות' ו-GPS מובנים. הפעלתו באמצעות יד אחת, בעזרת בקקרה של שלושה כפתורים, היא הממשק המאפיין את המוצרים הקודמים בסדרה, מה שמפשט את דרישות הפריסה בשטח והאימונים.

לפני כשנה, הושק דגם ה- identiFINDER R200-AN, מאתר קרינה ספקטרוסקופי אישי, שנועד למגיבים ראשונים בחזית לצורך זיהוי איומי קרינה.