אגוזי: ספינות התקיפה הבלתי מאוישות עוברות למרכז הבמה

אגוזי: ספינות התקיפה הבלתי מאוישות עוברות למרכז הבמה

Photo 2 Protector by Rafael

This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאת אריה אגוזי

הבעיה היא אוניברסלית, ומספר מדינות מתמודדות איתה כיום בקצב מוגבר וברצינות.

אזור כלכלי בלעדי (EEZ) הוא אזור בים שעל פי אמנת האו"ם לדינים ימיים נקבע לגביו כי למדינה יש זכויות מיוחדות לגבי גילוי ושימוש במשאבים ימיים, כולל הפקת אנרגיה ממים ורוח. האזור מתפרס מקו ההתחלה עד 200 מייל ימי מהחוף. 

כדי להגן על המשאבים הטבעיים באזור כלכלי הבלעדי, נדרשת למדינות נוכחות מתמדת בים הפתוח.

מערכת מתקדמת חדשה כזאת, שמסוגלת למלא את המשימה היא כלי השיט הבלתי מאויש (כשב"ם).

בשנים האחרונות, גילתה ישראל מאגרים עצומים של גז טבעי במי הים התיכון, ואלה מאויימים על ידי אויבים רבים, ביניהם ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון.

איום זה האיץ את פיתוחם של כשב"מים מתקדמים על ידי התעשיות הביטחוניות הישראליות.

רפאל היתה הראשונה שפיתחה מערכת כזאת. כשב"ם ה-Protector שלה הוא מבצעי, ובשנה שעברה הוכיח את יכולותיו בשיגור טילים. במהלך הניסוי, רפאל שיגרה מספר טילי Spike ER, ממשפחת הטילים האלקטרו-אופטיים המדויקים שניתנים לשיגור מפלטפורמות אוויריות, קרקעיות וימיות.

Photo Protector by Rafael
Protector רפאל

לפי רפאל, יכולת חדשה זו מאפשרת תקיפה מדויקת של מטרות קרקעיות או ימיות, שתאפשר פעולה בטוחה של ספינה מכלי שיט מופעל מרחוק, חדר שליטה ובקרה מרוחק או מפלטפורמה ימית אחרת, וזאת בלי לסכן את צוות ההפעלה. 

ה-Protector נמצא בשימוש משנת 2004, מה שאפשר למפתחים והמהנדסים שלו לצבור ניסיון רב כדי להמשיך בפיתוח הספיראלי.

רפאל סיפקה לאחרונה מספר משמעותי של כשב"מי Protector למספר ציים וגופים אזרחיים ברחבי העולם, במענה לצורך הגובר בספינה מופעלת מרחוק עם יכולות מטע"ד מודולריות על פי דרישות המשימה.

הניסוי האחרון הביא לסיום תהליך האינטגרציה המבצעי של כל מערך רכיבי המשימה של ה-Protector, כולל תחנת נשק מיוצב, המיני-טייפון, תותח מים, אמצעים לא-קטלניים, מערכות לוחמה אלקטרונית להגנה וליווי של ספינות צי, MCM, מערכות אלקטרו-אופטיות לאיתור ומעקב ארוכי טווח, וכעת גם טילי ה-Spike של רפאל, כולם מופעלים מרחוק.

רפאל אינה מפרסמת נתונים על לקוחותיה, אבל מקור בחברה מזכיר כדוגמא את המצב במיצר באב אל מנדאב, המפריד בין חצי האי ערב למזרח אפריקה ומחבר את הים האדום עם מפרץ עדן והאוקיינוס ההודי. "המורדים החות'ים בתימן שולטים במיצר וגרמו לנזק כבד לספינות צבאיות ואזרחיות, בעיקר באמצעות שיגור טילים ורקטות", כך אמר מקור ישראלי.

מקורות מודיעין טוענים כי החות'ים בונים יכולות שיאפשרו להם לבצע "התקפות בנחיל" באמצעות מספר ספינות מהירות.

רפאל, על פי הגורם מהחברה, הגיעה למסקנה כי כל שיטות ההגנה הקיימות מפני התקפות כאלה אינן אפקטיביות. "החלטנו להשתמש בספינה בלתי מאוישת כפלטפורמה למערכת הגנה כזאת. ה-Protector תוכנן מלכתחילה כפלטפורמה בלתי מאוישת, ולכן זוהי פלטפורמה אידיאלית למשימה מסוג זה". 

כדי לצייד ספינה בלתי מאוישת בטילים מתקדמים, היה על החברה הישראלית להוכיח כי הפלטפורמה הימית מהווה בסיס יציב לשימוש בטילים בים בתנאים משתנים, לפעמים בתנאים קשים. "ה-Protector מסוגלת לשגר טילים בתנאי ים 3", בהם הגלים מגיעים לגובה בין 0.5 ל-1.5 מ'.

לפי החברה הישראלית, ה-Protector הוכיחה את עצמה עד כה בעיקר בביצוע משימות, מודיעין, מעקב, הרכשת מטרות וסיור (ISTAR).

על הספינה מותקן מערך כולל של חיישנים והיא יכולה להכיל מגוון מודולי משימה. אחד המודולים החשובים הוא המערכת האלקטרו-אופטית Toplite של רפאל.

ה-Mini Typhoon, המהווה חלק מהקונפיגורציה הבסיסית של ה-Protector, הוא רובה מיוצב בעל דיוק גבוה, כולל יכולות בקרת ירי, המגיע לרמות מצוינות של דיוק בירי.

מערכת תותח המים מספקת אמצעי פחות קטלני בטווח קרוב וכן מהווה יכולת כיבוי אש. ספינת ה-Protector מופעלת מתחנת בקרה, הכוללת שתי קונסולות בקרה, אחת עבור מפקד הכרשב"ם והשניה עבור מפעיל מערכות המטע"ד. תחנת הבקרה מקבלת באמצעות קשרי תקשורת את כל נתוני המערכת, תמונות הווידאו והאודיו הנדרשים כדי לבנות תמונה של מודעות מצבית ולתפעל את המערכת ביעילות. ניתן לשלב בקלות את המערכת לתוך מערך הגנה נרחב דרך ממשק סטנדרטי למערכת C4I חיצונית. 

לפי רפאל, ל-Protector יש יכולות תמרון מצוינות. הפלטפורמה מצוידת במערכות הנעת סילון מים המופעלות על ידי מנועי דיזל. מערכות הפלטפורמה כוללות בקרה על הנעה, תמרון וניווט.

אלביט מערכות, חברה ביטחונית ישראלית גדולה נוספת, פיתחה את כשב"ם ה-Seagull.

כלי שיט זה, שאורכו 12 מ', ניתן להפעלה מספינת-אם אחרת או מתחנות חוף. הוא מספק יכולות רב-משימתיות, כולל לוחמה נגד צוללות, אמצעים נגד מוקשים, לוחמה אלקטרונית, אבטחה ימית ומשימות תת-ימיות מסחריות.

גם התעשיה האווירית הצטרפה למגמה זו ופיתחה את כשב"ם ה-KATANA, התומך במגוון רחב של ישומי HLS והגנה על אזורים כלכליים בלעדיים, כולל אבטחת נמלים, משימות סיור במים רדודים ומים טריטוריאליים, לוחמה ימית והגנה על פלטפורמות בלב ים (כולל אסדות נפט, צינורות ונמלים).

לפי התעשיה האווירית, ה-KATANA תואם את המערכות השונות של החברה ותומך בפתרון משולב מלא. הוא כולל יכולות בלתי מאוישות שמספקות מענה לכל טווח הישומים הימיים, ומסוגל לחולל מהפכה במבצעים הימיים.

אריה אגוזי, עורך ראשי, iHLS