This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חיל הים האמריקאי סגר לאחרונה חוזה בשווי 15.8 מיליון דולר עם חברה לרובוטיקה ימית במטרה לשדרג את הצוללת הבלתי מאוישת, ה-MK 18 Kingfish. ה-MK 18 מופעלת למשימות סיור לנחיתות אמפיביות, מיפוי קרקעית הים עד עומק 12 מטרים, וסילוק מוקשים תת ימיים. הצוללת מנווטת בעזרת שידורים אקוסטיים ו-GPS.
חיל הים פנה ל-Hydroid Inc לפתח, לבחון ולספק שדרוגים נוספים למערכות הסיור של ה-MK 18.
החברה תספק שיפורים לצוללות, שביניהם הצוללות יעברו שדרוגים תקופתיים כדי לשפר את ביצועי המערכת.
Militaryaerospace.com מדווחים שה-MK 18 Kingfish הינו גרסה של ה-Hydroid REMUS 600, שפותח במקור כדי לסייע ולתמוך בצוללות בלתי מאוישות אחרות השייכות לחיל הים האמריקאי.
ה-MK 18 Mod 1 Swordifish הפך מבצעי לראשונה בשנת 2008. לאחר מספר שדרוגים במערכת, אוחדו שתי תוכניות שונות לצוללות בלתי מאוישות כדי לייצר את משפחת ה-MK 18 Kingfish במטרה לשפר עבור החיל את יכולות הזיהוי של מוקשים תת ימיים.
ה-REMUS 600, אחת הצוללות שעליהן מבוססת ה-MK 18, מסוגלת לצלול לעומקים מעבר ל-600 מטרים ולפעול עד 24 שעות בטעינה אחת. הצוללת הבלתי מאוישת משמשת בעיקר לזיהוי מוקשים, אבטחת נמלים, מיפוי תת ימי, משימות חיפוש והצלה ומשימות מחקר.
החברה צפויה לסיים את העבודה על שדרוג ה-MK 18 Kingfish עד אוגוסט 2020.