דארפ"א משיקה פיילוט לעיר חכמה 

smart city by pixabay

This post is also available in: English (אנגלית)

פרויקט חדש של עיר חכמה בארה"ב נועד לתגבר את ביטחון הציבור ואת יעילות ואפקטיביות הפעולות בכל מחלקות העיר. מינהל המדע והטכנולוגיה של המחלקה לביטחון המולדת פועלת להנגיש את הסטנדרטים של העיר החכמה לקהיליית ביטחון הציבור. במסגרת זו, השיקה פיילוט לשילוב טכנולוגיית ערים חכמות בסנט לואיס, בשיתוף עם העיריה ועם הקונסורציום הגאו-מרחבי OGC.

באמצעות הפיילוט SCIRA  יבצעו השותפות מחקר, תכנון ובחינה של ארכיטקטורת עיר חכמה כמסגרת בעלת תאימות תפעולית (interoperability) המשלבת חיישנים מסחריים מעולם האינטרנט של הדברים ליישומי ביטחון הציבור ברמת הקהילה.

פרויקט SCIRA יספק קווים מנחים, דפוסי תכנון ומשאבים אחרים שיוכלו לשמש רשויות מקומיות כדי לתכנן, לרכוש וליישם מערכות ורשתות  IT לעיר חכמה, העומדות בתקנים, יעילות וזולות, באמצעות טכנולוגיות כגון IoT, רשתות חיישנים ומסגרות גאו-מרחביות.

מטרת הפיילוט, לפי rrmediagroup.com, היא לשלב ולבחון טכנולוגיות קיימות שמסוגלות לשפר ולהעצים את כל הפעולות העירוניות הימיומיות ויכולות התגובה בחירום. הפיילוט יבחן את הביצועים של הטכנולוגיות והיכולת שלהן לתגבר את ביטחון הציבור באמצעות סדרה של תרחישי הצפות, הגעה לאוכלוסיה פגיעה ותרחישי אש.

היישומים שייבחנו כוללים מודעות מצב ותמונה מבצעית משותפת, CAD, תכנון דרכים דינמי, ניידות צוותי עובדים וניווט בתוך בניינים. ממצאי הפרויקט יסייע לתכנן שיטות פתוחות בעלות תאימות תפעולית לשילוב טכנולוגיות עיר חכמה בשירותי העיר בעזרת תקנים טכנולוגים משותפים.