This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בשנים האחרונות, מתרחשים יותר ויותר מקרים של שיבוש GPS שמפריעים לזרימת המסחר בנמלים ברחבי העולם. מדובר בחסימת האותות הנדרשים למפעילי העגורנים כדי לאתר את מיקום הסחורות ולהעביר אותן ממקום למקום. בשנה שעברה הוקצה סכום של $500,000 למשמר החופים האמריקאי כדי לחקור את הבעיה.

בישראל, בחודשיים האחרונים סובלים נמלי חיפה ואשדוד משיבושים בפעולות העגורנים ובאיתור מכולות, בשל קושי בהפעלת מערכות שונות המבוססות על טכנולוגיות GPS.

לדברי גורם המקורב לאחד הנמלים, המצוטט על ידי calcalist.co.il, "לפני כחודש החלו הפרעות במערכת שמותקנת במנופים בנמל שמסייעים לעגורנים לפרוק אוניות. העובדים עברו להפעלה ידנית של העגורן ותהליך הפריקה התעכב".

כיום מותקנות בנמלים מערכות שמנחות את עגורני הנמל בעבודתם באמצעות מערכת GPS המחוברת למשדר מרכזי המותקן בנמל. 

זו לא הפעם הראשונה ששיבושי GPA מפריעים לתחבורה בישראל. בחודש שעבר הודיעה רשות שדות התעופה בישראל כי קיימים שיבושי GPS במרחב נתב"ג, המפריעים לתנועת המטוסים. כתוצאה מכך שינתה רשות שדות התעופה את מסלולי הנחיתה, והורתה לצוותי מטוסים לעבור לשיטות נחיתה אחרות. לפי פרסומים זרים מדובר באמצעי שיבוש הפועלים בסוריה.