This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כדי להצליח לפעול בסביבה ביטחונית עולמית החשופה לאיומים הולכים וגוברים, מערך הלוגיסטיקה של צבא ארה"ב נדרש לשנות את דרך פעולתו. בפרט, יש להשתחרר מההסתמכות על אלפי מערכות מידע נפרדות ישנות, שאינן יכולות לספק מידע על הסטטוס של מיליוני חלקים צבאיים, פריטי אספקה וחלקי ציוד, שמאוחסנים ומועברים ברחבי העולם.

חיל האוויר האמריקאי לבדו מפעיל צי מטוסים גדול פי ארבעה מגודלו של צי המטוסים של חברת התעופה הגדולה בארה"ב. מלאי שרשרת האספקה הנדרש עבור צי חיל האוויר דומה לסך כמה מהחברות הגדולות במשק יחד.

כדי להתמודד עם האתגר, השיקה סוכנות דארפ"א לפרויקטים ביטחוניים מתקדמים תוכנית מבוססת-תוכנה, ה-LogX, במטרה לפתח ולהדגים תוכנה לשרשרת אספקה ולוגיסטיקה בזמן אמת – מודעות מצב, חיזוי מצב עתידי והתמדה בקצב והיקף חסרי תקדים.

התוכנית מיועדת לפיתוח תוכנה למודעות מצב עבור רשת אספקה ולוגיסטיקה בזמן אמת.

לפי darpa.mil, התוכנית תבנה את היכולת לעבוד לצד מערכות המידע הקיימות במערך הלוגיסטי, שתישען על העברת המידע הלוגיסטי תהליכי דיגיטציה ואחסון ענן.

בניגוד למחלקת ההגנה, המגזר המסחרי מצטיין ברמה גבוהה יותר של פונקציונליות מבחינת מערכות המידע שלו, אבל הבעיה של מחלקת ההגנה היא אחרת – מערכות מסחריות נבנות על תהליכים עסקיים שמונעים בעיקר על ידי דרישה, ופחות על ידי אספקה מתוכננת. בנוסף, האינטגרציה של תהליכים עסקיים, מערכות מידע ונתונים לאורך שרשרת האספקה בסביבות המורכבות ביותר של התאגידים הופכת את המעקב הסיבתי והחיזוי בהם להרבה יותר פשוט. אופי הלוגיסטיקה הצבאית בסביבה עוינת מציב ערך חשוב יותר להתמדה ופעילות מבוזרת בהשוואה למה שמושך כלכלית עבור הסקטור המסחרי, מה שמוביל למערכות ארכיטקטורה שונות. 

הבסיס התפיסתי הוא לאפשר למשתמשים להשיג יותר תובנות לגבי המערך הלוגיסטי בכללותו, מאשר בתחום ספציפי אחד, מה שלדוגמא יוכל לספק מודעות לדרך שבה הזמנה אחת יכולה להשפיע על שרשרת האספקה, כפי שמדווח janes.com.