This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

לא רבים היו מצפים שצבא ארצות הברית יהיה אחד התומכים הגדולים ביותר באנרגיה מתחדשת ירוקה. הצבא דורש אנרגיה כדי להמשיך לפעול, אך אנרגיה שאינה מתחדשת מאוד בעייתית לתחזק מבחינת לוגיסטית. בעקבות זאת, צבא ארצות הברית הכריז על תוכנית, שבה אנרגיה מתחדשת תספק 50% מצרכי האנרגיה של הצבא עד שנת 2020.

אנרגיה מתחדשת יעילה וכלכלית היא אחד הדברים היותר מבוקשים בשנים האחרונות. בעקבות זאת, הרבה מאוד חברות פרטיות השקיעו במקורות אנרגיה מתחדשים, כמו רוח, סולארי, ואטומי, אך אנרגיה מתחדשת פשוט עדיין לא יעילה או אמינה כמו נפט. יכול להיות מאוד מעניין לראות שהפיתרון לאנרגיה מתחדשת יגיע מהצבא האמריקאי ולא מחברת אנרגיה "ירוקה". 

צבא ארצות הברית מושקע באנרגיה מתחדשת כבר זמן רב. Popsci.com מגלים שב-2012 חיל הים האמריקאי היה אחד הקניינים הכי גדולים של רכבים חשמליים בארצות הברית. הצבא גם נחוש לקדם בסיסים ללא טביעת רגל פחמנית.

אך נכון להיום, הצבא עדיין תלוי בנפט. נפט מייצג קושי לוגיסטי יוצא דופן עבור כוחות צבא. צבא ארצות הברית צריך לייבא נפט לאזורים מבצעיים ברחבי העולם. כשהנפט מגיע, חיילים משקיעים את זמנם בלפטרל ולשמור על אספקת הדלק של הצבא, במקום לצאת לפטרל ברחובות, שכונות, ולהילחם באויב. 

נפט לדורש הרבה מקום בנסיעות לוגיסטיות. דלק תופס בין 30% ל-80% מנסיעות הלוגיסטיות למתקנים צבאים. בעקבות זאת, נסיעות לוגיסטיות אלו בסכנת תקיפה על ידי האויב. מחקר שהניו יורק טיימס ביצע מגלה שבן אדם אחד נהרג כל 24 נסיעות לוגיסטיות שקשורות בנפט.

תשתיות לאנרגיה מתחדשת מתפתחות באופן איטי יחסית בצבא בעקבות המחירים הגבוהים שמגיעים עם הפקת אנרגיה בדרכים אלו. אך כשמתחשבים במחיר הובלת הדלק והסכנות שמגיעות עם כך, אנרגיה מתחדשת אינה כל כך יקרה בצורה יחסית.