This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בעבר, שדות תעופה היו מטרה לסוגים שונים של התקפות. עם התקדמות הטכנולוגיה ואמצעי האבטחה, שיעור ההתקפות על שדות תעופה ותשתיות ירד במידה רבה. יחד עם זאת, עליהם להמשיך לשמור על בטיחות הציבור וחיי הנוסעים.

במקביל, שיפורים טכנולוגיים מרחיבים גם את מגוון שיטות התקיפה נגד שדות תעופה ותשתיות אזרחיות. אחת הגישות החדשות היא השימוש ברחפנים בסמוך לשדות תעופה. תקרית רחפנים ליד שדה התעופה גאטוויק בלונדון בדצמבר 2018 השפיעה על כ-1000 טיסות. היא הביאה לסגירה זמנית של שדה התעופה, ובהמשך – לפיתוח המערכות נגד רחפנים: AirGuard, AirShield. מערכות אלה מבוססות על מערכת AUDS נגד רחפנים.

ה-AirGuard מיועד להגנה פרימטרית של שדה התעופה, וה-AirShield ינטר את נתיב הטיסה, כאשר שתי המערכות מותאמות לדרישות ולרמת האבטחה של כל מתקן, כך לפי airport-technology.com. שתי המערכות האלה מציעות הגנה של עד 10 ק"מ מהמסלול, אם כי הטסת רחפן במרחק 1 ק"מ מתחום שדה התעופה אסורה לפי חוק.

עם התקנת והפעלת שתי המערכות, שדות תעופה יוכלו להיות מוכנים לנוכחותם של רחפנים. מערכת AirGuard עצמה חושפת אוטומטית את נוכחותם של עצמים מרחפים בעזרת מספר רב של חיישנים, ואזהרת המפעיל. היא גם מאפשרת למפעילים לספק לסוכנויות האבטחה את המידע המדויק, כולל ראיות וידאו לצורך תביעה עתידית, תוך מזעור השיבושים הפוטנציאלים שעלולים להיגרם כתוצאה מהתראות שווא, כך לפי unmannedairspace.info. ה-AirGuard יכול להוות מתקן קבוע או להיות מוצמד לרכב.

ה-Air Shield, לעומת זאת, מספק הגנה נגד רחפנים באמצעות איתורם, ולאחר מכן התראה לבקרת התנועה האווירית, המיישמת פיתרון לבעיה. כדי לעקוב אחר כלי הטיס ולסווג אותם בדרך פשוטה ויעילה, המערכת משתמשת ביכולות וידאו אלקטרו-אופטיות מולטי-ספקטרליות, שמאפשרות להציג את המיקום, המהירות והנתונים של הרחפן לבקרת התנועה האווירית עד שאינו נתפס עוד כאיום למטוסים.

החברה שעומדת מאחורי פיתוחים אלה נגד רחפנים היא Chess Dynamics (חברה בריטית העוסקת במערכות וטכנולוגיות אינטגרטיביות).