This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כמעט רבע מכל התרסקויות כלי הטיס ו-44% מההרוגים באפגניסטן ועיראק מאז תחילת הלחימה ב-2002 נגרמו כתוצאה מסביבה עם תנאי ראות ירודים (DVEs) כגון עשן, חול, שלג, גשם, חשיכה וערפל, לפי נתונים סטטיסטיים של מרכז המוכנות לקרב של צבא ארה"ב.
הנחתת מסוק בענן אבק או על שלג מסנוור יכולה להיות אתגר קשה לטייסים ולגרום להם דיסאוריינטציה בסמוך לקרקע, כאשר הם מאבדים את קו האופק ורמזים ויזואליים אחרים. התופעה יכולה לגרום לטייסים להניע את כלי הטיס כשהוא כבר קרוב לקרקע, מה שעלול להטיח את הרוטורים בקרקע או בעצמים בזירה.

מומחי האוויוניקה למסוקים בצבא ארה"ב נזקקו לציוד ראיה סינתטי כדי לאפשר לטייסי המסוקים לנחות ולהמריא בתנאי ראיה ירודים. הפיתרון נמצא בפיתוח של חברת Sierra Nevada. חוזה בסך $74.9 מיליון נחתם עם החברה להתקנת מערכות DVES לסביבות עם תנאי ראות ירודים על 85 מסוקי HH-60G Pave Hawk על מנת לשפר את מודעות המצב של הטייסים וצוותי האוויר בתנאים אלה.
מערכת האוויוניקה מספקת בטיחות טיסה מוגברת ויכולת מבצעית על ידי החזרת מודעות המצב לטייס בתנאי ראות ירודים. מערכות אלה שהן אגנוסטיות לחיישנים וניתנות לשינוי תצורה משתמשות בנתונים ממספר חיישנים פסיביים ואקטיביים ברזולוציה גבוהה כדי לספק מידע חוזי מותך ממגוון חיישנים בזמן אמת, כך לפי militaryaerospace.com המתבסס על החברה.
החברה הדגימה את התקדמות הפיתוח של טכנולוגיית הראיה הסינתטית שלה ב-2016 באריזונה במסגרת התוכנית הצבאית לשיפור הראות בתנאים קשים DVE-M. מהנדסי החברה התמקדו בהתכה בזמן אמת של נתונים מחיישנים מרובים – מכ"ם גל מילימטרי, חיישני LiDAR, מצלמות אינפרה-אדום ומגוון נתוני קרקע דיגיטליים מוקדמים, לדברי החברה.
במהלך ההדגמות, אפשרה הטכנולוגיה לטייסים לבצע יותר מ-86 הכנות לריחוף ונחיתה בתנאי אבק ואור עמום. בראשית 2017 הודגמה המערכת בניסויי טיסה של נאט"ו באירופה, והפגינה יכולות נוספות של פעולה בערפל, גשם, חול ושלג.
מערכת הנחיתה האוטונומית HALS משתמשת בנתוני מכ"ם המתורגמים לייצוגים גרפיים בצבע על התג בתא הטייס כדי לסייע לטייסים לשלוט בתנועת כלי הטיס בתנאי ראות ששואפים לאפס.