This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכנולוגיה חכמה לאיסוף נתונים עשויה לסייע לחיילים שסובלים מפגיעה מוחית בעקבות טראומה (TBI). חיילים שנפצעים במהלך אימונים או מבצעים עשויים לחוות TBI בעוצמה נמוכה – פציעה שאינה גורמת להופעת סימני טראומה בראש או בפנים ולכן היא הקשה ביותר לאבחון בזמן הפציעה. גם הנפגע עצמו עלול לראות בה לא יותר מאשר פגיעה קלה ולא מסוכנת. אבל הטיפול ב"חלון ההזדמנות" של 60 דקות מרגע הפציעה הוא קריטי להחלמה בטווח הארוך.

דר' ג'י הואנג, מרצה להנדסת חשמל ומחשבים ב-Missouri S&T – אוניברסיטת מיזורי למדע וטכנולוגיה – מפתח טכנולוגיה שמאפשרת איסוף ועיבוד נתונים אוטונומי לגבי פעולות שגורמות לטראומה, בדרך חכמה ואמינה לצורך זיהוי מיידי.

המחקר שמיועד לפתח "קסדה חכמה" זכה למענק תמיכה בסך $2.3 מיליון ממעבדת המחקר של צבא ארה"ב באמצעות מכון LWI, וקונסורציום AENC להשלכות נוירו-טראומה.

באמצעות הטמעת חיישנים וטכנולוגיות העברת נתונים אחרות בתוך קסדות צבאיות, החוקרים מתכוונים לסייע באבחון מדויק והגשת סיוע לנפגעי פגיעה מוחית בעוצמה נמוכה. בשלב ראשון ישתמש הצוות בדגם אבטיפוס של קסדת פוטבול.

"המטרה היא לפתח הבנה יסודית של פגיעות טרואמה אקוטית באמצעות השגת מאגר מקיף של נתונים לגבי השלכות פיצוץ במעבדה. הדבר יושג באמצעות קסדות מצוידות בחיישני לחץ שעובדו על ידי למידת מכונה", מסביר הואנג. "פגיעות טראומה שמקורן בצבא נובעות בעיקר מחשיפה חוזרת ונשנית להתפוצצויות במהלך פעילות אימונים מתוכננת. פגיעות טראומה כתוצאה מפיצוצים מהוות כ-60% מכל פגיעות הטאומה המתרחשות בצבא, ו-80% מהן מסווגות כפגיעות בעוצמה נמוכה".

דגם האבטיפוס של קסדת הפוטבול החכמה יצוייד במיקרו חיישני סיב אופטי למדידת התאבכות (interferometer), שיופעלו על ידי הפעלת כוח בטווח שבין 3-15 על פי סקאלת גלזגו קומה. ברגע שהאבטיפוס יפותח, החוקרים יצליבו נתוני בדיקות מעבדה עם נתונים מהשטח וישפרו את התצורה הכוללת של הקסדות, כך לפי news.mst.edu.

"המחקר שלנו יעשה שימוש בחיישני סיב אופטי מתקדמים, המוטמעים בקסדות חכמות, כדי להתריע מיידית לחיילים על חומרת הארוע בשטח, כך שיוכלו להגיע לטיפול במהירות", מציין הואנג. "הפלטפורמה, שתהיה מסוגלת גם לתת חיזוי בדיוק גבוה, תצמצם את סבלו של החייל ותחסוך מזמנם של אנשי הצוות המטפל".