This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מערכת חדשה לזיהוי טביעות אצבע לתגבור האבטחה והאמינות בתחום תיושם בקרוב על ידי שירותי הביטחון הקנדיים. מערכת AFIS האוטומטית לזיהוי טביעות אצבע מפיתוחה של Gemalto, חברה בת של Thales, תותקן עבור המחלקה להגנה לאומית (DND) של קנדה.

יוזמה משותפת של הממשל והמשטרה לקדם את אמצעי האבטחה הציבורית הובילה לדיגיטליזציה של התיעוד הביומטרי ברחבי המדינה, מה שיאפשר בדיקות זיהוי מדויקות ומהירות יותר של פושעים ואזרחים. המחלקה להגנה לאומית היא האחרונה בשורת הגורמים שמחדשים את היכולות שלהם בתחום.

הטכנולוגיה תספק מאגר דיגיטלי מרכזי שינוהל ויופעל על ידי המחלקה להגנה לאומית. בנוסף לאחסון, המערכת תאסוף, תעבד ותאמת את הנתונים הביומטריים האלה לצורך גיוס והשמה, סיווג ביטחוני לאבטחה, ושיטור, כך לפי businesswire.com.


מידע שייאסף מתחנות קיימות ברחבי המדינה, המוכרות בשם LiveScans, יוזן לתוך המערכת. שתי המערכות יתמכו בזיהוי פנים, DNA, וצורות זיהוי ביומטריות אחרות בעתיד. בנוסף, Gemalto תתין אתר התאוששות מאסון בעתיד במטרה להגן מפני אובדן נתונים יקרי ערך.

מערכות ה-AFIS לזיהוי פלילי כבר הפכו לחלק מרכזי מעבודת המשטרה וצוותי אכיפת החו ברחבי העולם. הן מעלות באופן דרמטי את הסיכוי להצלחה בזיהוי חשודים, ושינו את הדרך בה רשויות מבצעות חקירות של פשעים גדולים ופעולות קרימינליות.