This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ניסיון לשפר את סביבת האימונים של חיילים קרביים, מדענים ומהנדסים משתמשים במציאות וירטואלית ומציאות רבודה במטרה לעזור לחיילים להכיר את השטח והטופוגרפיה של אזורים שהם עדיין לא דרכו בו. הטכנולוגיה מחזקת את היכולת של החייל בשטח תוך כדי שהיא חוסכת לצבא כסף.

פרויקט ה-One World Terrain של אוניברסיטת דרום קליפורניה מספקת לצבא טכנולוגיה המאפשרת לדמות את הטופוגרפיה של אזורים מסוימים לטובת שחזור אזורי משימה באימונים ובתרגילים. הטכנולוגיה מנצלת מגוון רחב של מידע ואלגוריתמים כדי שדבר זה יקרה.

כדי שטכנולוגיה זו תעבוד, רחפן מצלם את האזור שרוצים לדמות ועם המידע שנלקח מהתמונות התוכנה מייצרת מודלים תלת מימדיים של האזור. מודלים אלו עוזרים לחיילים באימונים להבין דברים כמו מה יהיה השדה ראיה שלהם בשטח או מאיפה סביר שיבוא איום.

הטכנולוגיה מגבירה את רמת הכוננות לקרב ובאותו זמן חוסכת הרבה כסף לממשל. מכיוון שהיא משלבת מספר סוגי אימונים וסיטואציות לסביבה אחת, הטכנולוגיה מאפשרת לצבא לחסוך זמן יקר וכסף.

לפני כמה שנים, יחידות קטנות בצבא היו צריכות להסתמך על חברות סקר חיצוניות לטובת המידע הטופוגרפי שלהם. דבר זה יכול להעלות לצבא עשרות אלפי דולרים. אבל עכשיו, עם הטכנולוגיה החדשה הזו, יחידות קטנות יכולות לאסוף את אותו מידע טופוגרפי בעזרת רחפנים רגילים.

פרויקט ה-One World Terrain רק נגע בקצה היכולות של טכנולוגיה טופוגרפית. מספר יחידות התחילו כבר לאמץ את הטכנולוגיה החדשה הזו. מודלים טופוגרפיים תלת מימדיים הינם חיוניים למארינס, כמו כן, הצבא האמריקאי גם אימץ את הטכנולוגיה לטובת תוכנית סביבת אימונים סינטטית (Synthetic Training Environment).

Defense.gov מדווחים שהמטרה של One World Terrain לטווח הארוך הוא לאפשר לחיילים קרביים את היכולת להשתמש בדימוי טופוגרפי מציאותי של אזורי משימה בזמן תרגילים ואימונים.