This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בעתיד הקרוב, חיל הים האמריקאי מתכנן להתקין נשק לייזר על אחד מספינות המשחתת שלו.

News.unsi.org מדווחים שחיל הים מצפה להתקין לייזר בעוצמה גבוהה משולבת עם תצפיות ולייזר המאפשר שיבוש חיישנים (HELIOS-High Energy Laser and Integrated Optical-dazzler with Surveillance). הצפי הוא שהלייזר יפעל בעוצמה של 60 קילוואט, פי 3 יותר חזק ממערכות הלייזרc שחיל הים האמריקאי בחן לפני 5 שנים. נשקי הלייזר מיועדים לנטרל סירות התקפה קטנות ומטוסים זעירים ללא טייס.

לוקהיד מרטין תהיה החברה שתפתח את מערכת ה-HELIOS. בשנה שעברה החברה זכתה בחוזה בשווי 150 מיליון דולר ליצור שתי מערכות. מערכת אחת לניסויים על הקרקע, והשנייה אמורה להיות מותקנת על ספינה.

בעיה שעולה עם העלייה בשימוש בנשק לייזר היא איך לשלב את מערכות הלייזר בספינה עם מערכות הקרב שכבר קיימות. בנוסף ליכולות ההתקפיות, הלייזר מסוגל לספק מידע על המטרות כמו אזימוט ומרחק. המידע שמתקבל מהלייזרים יותר מדויק מהאמצעים לקבלת נתוני מטרה שקיימים כבר על הספינה. האתגר פה הוא לשלב בצורה יעילה את היכולות של איסוף המודיעין עם כוח האש.

הצוות שיקבל את טכנולוגיית הלייזר ב-2021 יצטרך ללמוד מאפס איך מייעלים את הלייזר עם מערכות הקרב של הספינה.

“ברמה הכי פשוטה, זה לסגור את מעגל האש ולהתקדם משם," אמר נציג בכיר מחיל הים. " נצטרך באופן יסודי לוודא שיש לנו מידע נכנס ויוצא ממערכת הלייזר למערכות הקרב של הספינה. זוהי נקודת התחלה ומשם נראה איך הכל יתקדם."

מאמצים אחרים של חיל הים האמריקאי בנושא הלייזר כוללים פיתוח מערכת לייזרים שמסוגלת לעצור איומים גדולים יותר כמו טילים נגד ספינות.