This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ככל שמערכות סייבר פיזיות (CPS), כמו הרכב האוטונומי, מערכות רובוטיות, רשת חכמה וכלי טיס בלתי מאוישים, הופכות יותר ויותר מורכבות, הן גם נעשות פגיעות יותר להתקפות סייבר. במערכות סייבר פיזיות, הרכיבים הפיזיים והתוכנה משולבים זה בזה, כאשר כל אחד פועל ברמות זמן וחלל שונות, ומתקיימת ביניהם אינטראקציה. בעוד שהתקפות סייבר מתמקדות בעיקר בתוכנה, התקפות על מערכות פיזיות עלולות לסכן את בטיחותם של אנשים.

חוקרים מאוניברסיטת פלורידה פוליטכניק בשיתוף עמיתים מהאוניברסיטה הבינלאומית של פלורידה בוחנים שיטות חדשות של התקפות סייבר במטרה לשפר את האבטחה והעמידות של מערכות סייבר פיזיות. הצוות חוקר את האיום המיידי הזה באמצעות הגדרת החולשות של מערכות אלה ותכנון מערכות חזקותיותר להתמודדות עם האיומים השונים.

המחקר מהווה גם חלק ממאמציו של המכון לניידות מתקדמת בפוליטכניק של פלורידה לפתח ולבחון טכנולוגיית רכב אוטונומי במדינה.

אחד הסוגים של ההתקפות האפשריות נקרא TDS, כאשר האקר מכניס עיכוב בזמן למערכת הנשלטת באמצעות רשת. בכלי רכב אוטונומיים הדבר עלול להשפיע על התזמון הקריטי לפיו הבקרים מקבלים מידע, וכן על תפקוד החיישנים, מה שעלול לגרום לתאונות.


"התקפות אלה יהוו אתגרי אבטחה משמעותיים בעתיד", אומר דר' ארמן סרגולזאי, מרצה להנדסת חשמל בפוליטכניק. "כאשר נפרץ חשבון בנק, הדבר גורם לבעיות פיננסיות רציניות. אבל אם רכב אוטונומי ייפרץ, עלולות להיות למעשה השלכות מסכנות חיים".

הרעיון של התקפת TDS הומצא על ידי החוקרים ונרשם פטנט לגבי הדרכים בהן ניתן לאתר התקפה כזו ולהגיב עליה, כך מדווח traffictechnologytoday.com.

סוג נוסף של התקפה שמשמש כדי לבחון את עמידות מערכות הסייבר הפיזיות נקרא הזרקת נתונים כוזבים. במסגרת הפרויקט, חלק מהחוקרים יוצרים מחולל התקפות אקראיות שמשלב את שני סוגי ההתקפות כדי לגרום לסוגים רבים ככל האפשר של חדירות למערכת. "האקרים עלולים להשתמש בסוגים אלה של התקפות בעתיד ואנחנו לא היינו רוצים לחכות שזה יקרה ורק אז לחשוב מה לעשות", הוסיף סרגולזאי. "עלינו להיות יצירתיים בדרך לעקוף ולהשיג אותם".