This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כמעט 18 שנים אחרי ארועי ה-11 בספטמבר בארה"ב, השוק העולמי של ביטחון המולדת (HLS) וביטחון הציבור צפוי לעבור שינויים משמעותיים. טכנולוגיות חדשות ומבשילות, כדוגמת בינה מלאכותית, ביג דאטה וניתוח דאטה, חיישנים חכמים, אבטחת סייבר מבוססת בינה-מלאכותית, רשת 5G, תקשורת TETRA ו-LTE בחירום, וכן וידאו אנליטיקס מבוסס בינה מלאכותית, כל אלה ייצרו פלחי שוק חדשים והזדמנויות עסקיות חדשות.

השוק העולמי של ביטחון הציבור וביטחון המולדת צפוי לצמוח מ-$431 מיליארד בשנת 2018 ל-$606 מיליארד ב-2024, לפי תחזית של מחקר שוק חדש שמפרסמת חברת מחקרי הטכנולוגיה והשוק HSRC.

הנתונים כוללים מכירות, אינטגרציה והתקנה, שירותי מיקור חוץ, תכנון, יעוץ, תחזוקה ושדרוג.

במהלך תקופת התחזית 2019-2024, טכנולוגיות שולטות קיימות וותיקות כגון C2/C4ISR ומערכות איתור חדירות יוחלפו על ידי טכנולוגיות מתקדמות יותר כמו אבטחת סייבר, ניתוח ביג דאטה ובינה מלאכותית, וניתוח וידאו.

לפי הדוח, הטכנולוגיות בהן צפויה צמיחה שנתית ממוצעת  דו-סיפרתית בשנים אלו הן ביג דאטה ובינה מלאכותית, וידאו אנליטיקס ואבטחת סייבר. מאידך, טכנולוגיות נגד מטעני נפץ מאולתרים, מערכות איתור חדירות וציוד הגנה אישי צפויות להגיע לצמיחה מינימלית באותה תקופת תחזית.

יתרה מזאת, במהלך 2019-2024 צפויים המגזרים הממשלתי והפרטי להשקיע את מירב המאמצים והתקציבים שלהן בתחום ה-HLS וביטחון הציבור בתת-שווקים הבאים:

  • מערכות איסוף ושיתוף מידע נגד טרור ונגד פשיעה
  • אבטחת סייבר
  • אכיפת חוק
  • צמצום אסונות טבע
  • צמצום פשיעה במגזר הפרטי ואמצעים להמשכיות עסקית (ללא CIP)
  • אבטחת גבול ואבטחה היקפית
  • ערים בטוחות
  • מערכות אבטחה לתחבורה קרקעית, ימית ואווירית
  • אבטחת מתקנים חיוניים כגון מתקני נפט וגז, מפעלים גרעיניים, אבטחת IoT, בסיסים צבאיים ועוד.

על פי prnewswire.com, ההשקעות צפויות לגדול במספר היבטים: שדרוג מערכות מיושנות, מו"פ טכנולוגיות מהדור הבא, וכן ארגון מחדש והרחבה של אלמנטים של ביטחון המולדת וביטחון הציבור בקהיליית המודיעין. היבטים נוספים בהם תהיה צמיחה בהשקעות יכללו צמצום הפשיעה והגנה על נכסים רגישים מפני טרור ע"י המגזר הפרטי, וכן הבנייה מחדש של כוחות הצבא כדי שיוכלו להתמודד עם המשימות נגד טרור בלוחמה א-סימטרית.