This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רפאל מערכות לחימה מתקדמות חושפת לראשונה טיל מונחה, לטווחים ארוכים במיוחד, המסוגל לנטרל מטרות מתחת לפני השטח (תת-קרקע). הטיל החכם המפותח ומיוצר ברפאל מצויד בראש קרבי קטלני, המסוגל להשמיד מטרות מעל פני השטח או הרבה מתחת לפני השטח באזורים מוגנים היטב.

טיל ה-Rocks משוגר מטווחים משמעותיים מנגד, הרבה מחוץ לאזורי הכיסוי של מערכות ההגנה האוויריות של האויב – ומבצע מסלול במהירות על-קולית לכיוון המטרה. דבר זה מצמצם את חשיפתו של המטוס המשגר מאיומי האויב, ומשפר את סיכויי ההצלחה לפגיעה במטרות.

ניתן להשתמש בו כנגד מטרות איכות, בין אם נייחות או מדלגות, ואפילו בזירות שבהן האויב מפעיל אמצעי-נגד ושבשים כנגד מערכות ה-GPS.

"רוקס" משתמש במערכות ה-INS/GPS שלו לניווט הביניים, בעוד שאת הביות הסופי אל המטרה מבצע הטיל על ידי שימוש בראש ביות ועיבוד תמונה מתקדמים, המבטיחים פגיעה בדיוק גבוה, תוך התגברות על כל חסימה או הטעייה של מערכות ה-GPS, לפי הודעת החברה.

לדברי יובל מילר, סמנכ"ל בכיר וראש חטיבת אוויר ומודיעין ברפאל, עם הצגת הטיל בתערוכה בהודו, "ב"רוקס" אנו מיישמים מספר טכנולוגיות, חלקן גם מיושמות במערכת ה"ספייס" (ברד פלדה) המבצעית. אנו יכולים לספר בגאווה, שהחל משנת 2018, רפאל ממוצבת באופן מעולה בהודו עם בסיס תעשייתי איתן, הכולל Joint-Venture, חברות-בנות מקומיות ושרשרת אספקה מקומית הודית עשירה. זה מכניס את הטכנולוגיות והמוצרים שלנו ללב הכוונות ההודיות של "MAKE IN INDIA".