This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

יותר ויותר מדינות מתגברות את אבטחת שדות התעופה שלהן נגד רחפנים. גם נורווגיה היא אחת מהן. מערכת בשם Ctrl+Sky הותקנה לאחרונה בשדה התעופה Sola במדינה, על ידי החברה הפולנית APS.
פלטפורמת המכ"ם התלת-מימדי היא מערכת רבת חיישנים נגד רחפנים, שמסוגלת לאתר, לזהות ולצמצם מקרים של חדירת רחפנים, כך לפי אתר החברה. המערכת המורכבת על תורן תנטר את כל המרחב האווירי בחיפוש אחר רחפנים וציפורים, ותוכנת ה-CyView שלה תיידע אוטומטית את צוותי שדה התעופה על כל הסגת גבול במרחב האווירי.
חיישני תדר הרדיו יספקו שכבה נוספת של מידע על פעילות רחפנים. הנתונים שנאספים יאוחסנו וניתן לדלות מידע סטטיסטי מהם לצורך שיפור מודעות המצב ותגבור ניהול האבטחה בשדה התעופה, כך מדווח janes.com.
המערכת מרובת החיישנים נבחרה על על ידי Avinor, חברה בבעלות המדינה בנורווגיה, באחריות משרד התחבורה והתקשורת, שאחראית על 45 שדות תעופה בבעלות המדינה. ההתקנה במסגרת חוזה לשמונה שנים, כאשר זהו שדה התעופה הראשון שבו נפרסת המערכת.
המערכת נגד רחפנים בעלת התקן הצבאי כבר נמכרה לגורמי צבא, אכיפת חוק ואבטחה במדינות שונות. המכ"ם התלת-מימדי שלה בשילוב חיישני תדר הרדיו, המצלמות, החיישנים האקוסטיים והמשבשים האוטומטיים, מאפשרים איתור וניטרול יעילים של כל רחפן, בין אם מדובר בכלי טיס מסחרי, מופעל על ידי רדיו או אוטונומי, בכל תנאי מזג אוויר.
המערכת פועלת באמינות באזורים עירוניים ויעילה הודות לשילוב החיישנים.
בניגוד לפיתרונות אחרים, היא מספקת "כיפה" של הגנה ללא "שטחים מתים". דבר זה מאפר איתור של רחפנים כמעט בכל מקרה. המערכת מבוססת על פיתרונות שפותחו ונרשמו כפטנטים על ידי החברה, והיא ניתנת להתאמה לפי דרישות הלקוח. למערכת גרסה ניידת ונייחת.