This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

לטכנולוגיית בלוקצ'יין מגוון רחב של ישומים. בימים אלה היא נבחנת כאמצעי לשמירה על הפרטיות והבטיחות של נתוני טיסה. בנאס"א טוענים כי רשתות בלוקצ'יין וחוזים חכמים יוכלו לתת מענה לכמה מבעיות הבטיחות.
בלוקצ'יין הוא מעין ספר חשבונות ראשי דיגיטלי של העברות כלכליות, שניתן לתכנת אותו לא רק לתיעוד העברות פיננסיות אלה למעשה לכל דבר בעל ערך. חוזים חכמים מסייעים לבצע המרות של כל דבר בעל ערך בצורה שקופה וללא קונפליקט, ללא צורך בגורם מתווך.
מינהל התעופה הפדראלי בארה"ב חייב את הרשויות בארה"ב להשתמש במערכת מעקב חדשה בשם ADS-B (שידור מעקב אוטומטי תלוי), שישדר באופן ציבורי מידע על זהות מטוסים, מיקומם ועוד. הדבר עורר חששות מההיבט הביטחנוי, מפני שהמערכת "אינה כוללת אמצעים לשמירת פרטיות ואינה מתמודדת עם הסיכון האפשרי להטעיה, התקפת סייבר מסוג Denial of service וגורמי סיכון אחרים", כך טוען רונלד רייזמן, מהנדס מחשבי תעופה במרכז המחקר Ames בנאס"א.
חברות תעופה אזרחיות יעדיפו לשמור על חלק מהנתונים באופן פרטי, לדוגמא כדי למנוע מעקב אחר תנועת מנהלים במסגרת פעולות ריגול בין תאגידים, הוא כותב, לפי המדווח ב-coindesk.com.
לעומת זאת, נתוני תנועת מטוסים מוגדרים על ידי מחלקת ההגנה האמריקאית כ"מידע שגילויו עלול לחשוף פגיעויות בתשתיות חיוניות של מחלקת ההגנה, ובמידה וינוצל המידע – הוא עלול לגרום לשיבוש, הרס או נזק כבד לפעולות, רכוש או מתקני מחלקת ההגנה".
מערכת ABI – תשתית בלוקצ'יין לתעופה – עשויה להוות את הפיתרון לבעיה. היא מבוססת על חוזים חכמים ו-Hyperledger Fabric, מה שמאפשר שליטה על איזה נתונים ישותפו באופן ציבורי או פרטי עם הישויות המורשות.
לדוגמא, מידע על מצב המטוס, כגון גובה, מהירות טיסה, יעד וכו', עשוי להישאר מאובטח באמצעות ערוץ פרטי, ואילו מידע על סוג המטוס, מקורו, כיוון, נתיב מתוכנן, ועוד – יוכל להתפרסם בערוץ הציבורי עם גישה לחברים שקיבלו אישור.
הפיתרון המוצע מהווה מסגרת בלוקצ'יין 'עם הרשאה קלה' שיאפשר למערכות ה-ADS-B לעמוד באותן רמות פרטיות ואבטחה שכיום מסופקות על ידי מערכות מבוססות-מכ"ם במערכת המרחב האווירי הלאומי של ארה"ב.