This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

על מנת לענות על הצורך באמצעי תקשורת יעילים יותר בשלבים ראשוניים של כניסת כוחות חי"ר אל שדות קרב, ובנוסף כחלק מאסטרטגיית המודרניזציה של של הרשת הצבאית, צבא ארה"ב ישלב מרכיבים מסחריים חדשים ויכולות העברה על מנת לאפשר תקשורת רשת באזורים מקוטעים ומוגבלים מבחינת קליטה. ה- ITN, או רשת טקטית מוטמעת, תספק תקשורת עמידה למפקדי כוחות קרקע כחלק מתכנית הפעולה העיקרית והמשנית שלהם, וכן גם למקרים לא צפויים ומצבי חירום.
היכולת הבסיסית טמונה בשילוב הרכיבים מהשוק המסחרי. האתגר הוא בשילוב המערכות החדשות על מנת שיוכלו לתפקד עם ולהגביר את יכולות הרשת הצבאיות הקיימות. הצבא מתכנן להטמיע פתרונות ITN כחלק מסט יכולות עודפות החל מ-2021. החלטות על תכנון הרשת יתקבלו בהתאם לניסויים ומבחני ביצוע, כך לפי afcea.org.
ה-ITN היא לא רשת נפרדת המתוכננת להחליף מערכות צבאיות קיימות. במקום זאת, היא מחדירה מרכיבים מסחריים חדשים אל רשתות טקטיות צבאיות קיימות.
טכנולוגיות הליבה משתלבות עם רשתות מעבר נוספות ויישומי בקרת משימות על מנת לספק אופציות נוספות לתקשורת של כוחות מעבר לים. יוזמת ה- ITN דואגת לכך שהרכיבים החדשים יוכלו להפיק את המיטב מסטים מגוונים של ערוצים, ומאפשרת תקשורת עמידה ואינטואיטיבית בתנאים של קשר מקוטע ומוגבל.
המרכיבים כוללים ערוץ בודד וערוץ כפול של מובילי רדיו עם צורות גל מתקדמות לתקשורת, מכשירי קשר נישאים ביד מסוג Link 16, רחפנים קשורים להאריך את טווח הקליטה,מסופי לווין קטנים, טכנולוגיה סלולרית מסחרית, 4G LTE, רשת אינטרנט אלחוטית ומוצרי עזר נוספים.
על ידי הפעלת יישומים דרך מכשיר Net Warrior ה-ITN מאגד את תמונות האוויר והיבשה אל תוך תמונת הפעלה משותפת ובטוחה אחת. המשתמש יכול לאתר את התקדמות אלמנט התקיפה לרוחב שדה קרב בביטחון כאשר ישתמש בערכת התקיפה הטקטית המבוססת-תוכנה של אנדרואיד, דרך ה-Net Warrior.
ה-ITN גם ירחיב את ערוץ התקשורת הטקטי עם מוצרים מתקדמים טכנולוגית המספקים עמידות גבוהה, לרבות באזורים בהם תקשורת לווינית אינה מן האפשר. הרכיבים ירחיבו שליטה בסיסית ופיקוד תוך כדי הגברת המודעות המצבית בעמדות פיקוד ופלטפורמות אוויר וקרקע מעבר ליישום תקשורת לווינית חד-שרשורית.
בנוסף, הרשת משלבת ומקשרת מידע בין כל נקודות אינטרנט אלחוטי זמינות ומספקת פונקציות הפעלת רשת בממשק אחיד ופשוט להפעלה, שמנהל ומגדיר יכולות באופן אוטומטי. ה-ITN פורס תוכנה הניתנת לתכנות מחדש מוחזקת יד הניתנת להרכבה על מכשירי קשר ברכבי אוויר וקרקע. התוכנה מסוגלת לבצע פעולות דרך מערכות אחרות, וכמו כן להוציא לפועל צורות גל מודרניות ומתפתחות של אינטרנט אלחוטי.