This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

במכשירים המחוברים (IoT) טבועה סתירה פנימית. מצד אחד מעוניינים שהמכשירים יהיו זולים, במשקל קל ומימדים קטנים, וכן צריכת אנרגיה נמוכה, ויחד עם זאת – מאובטחים. אבל הוספת ההצפנה המסורתית גוזלת זיכרון ומסרבלת את המכשיר. מחשוב קוואנטום הופך לפיתרון יותר ויותר אפשרי וכמעט בלתי ניתן לפריצה, כאשר משולב עם מפתחות הצפנה.
פיתרון חדש המבוסס על מיקרו-מעבד משתמש בפיזיקה קוונטית בשילוב קריפטוגרפיה, המוטמעים בסיליקון, כדי לאבטח את מכשירי ה-IoT. מיקרו-מעבדים שהם יחודיים לכל מכשיר IoT הם הבסיס לפיתרון. באמצעות הפיכת כל שבב ליחיד במינו ובלתי ניתן לשכפול תימנע כמעט לחלוטין הפריצה למכשירים.
הסטארטאפ הבריטי Crypto Quantique טוען כי פיתח את "המוצר המתקדם בעולם לאבטחת מכשירי IoT".
הטכנולוגיה השתמשה בתהליכי קוואנטום על סיליקון כדי ליצור root-of-trust יחודי שאינו ניתן לשכפול וניתן לאינטגרציה בכל מכשיר, כך לפי אתר החברה.
"זהו השבב הבטוח מבוסס-הקוואנטום הראשון בעולם – QDSC – על סיליקון, שבשילוב עם API קריפטוגרפיים הוא מספק למכשירים המחוברים אבטחה אינטגרטיבית, פשוטה ליישום ומותאמת למערכות רבות קצה-לקצה", לפי החברה. השבבים יוצרים כמויות גדולות של מפתחות קריפטוגרפיים באמצעות תהליכי קוואנטום, מסבירים בחברה.
הפיתוח הכולל הן את השבב והן את ה-API אינו זקוק למפתחות מאוחסנים בו, לכן הוא לא צריך להיות בעל עוצמה כל כך גדולה, והוא משחרר את המרחב המוגבל לחישובים. "הודות ליחודיות והדרך בה מופקים המפתחות אין דרישה לאחסן את המפתחות על גבי המכשיר כי ניתן לשחזר אותם לפי דרישה", לפי החברה.
צרכי אחסון הזיכרון מופחתים וכך גם דליפת מידע רגיש.
המערכת יכולה להישמר על ענן פרטי או ציבורי, לפי networkworld.com.