This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מרכז המחקר לתעופה יישומית באוניברסיטת קנזס עובד יחד עם רשויות אכיפה בארה"ב במטרה להעריך טכנולוגיות חישה מרחוק לכלי טיס בלתי מאוישים (כטב"ם), האמורות לשחזר תמונת מצב של זירות פשע.
המרכז רוצה להעריך את יכולות החישה מרחוק של טכנולוגיות כטב"ם ולהשוות אותן למתודולוגיות הקונבנציונאליות, העושות שימוש במכ"ם קרקע המבוסס על טכנולוגיית זיהוי בעזרת לייזר (LiDAR) בשביל שחזור זירות פשע, לפי ksal.com.
הפרוייקט ינקוט בגישה רחבה בשביל להשוות פוטוגרמטריה (שימוש בצילומי אוויר למדידת גודל של עצמים) ומדידת לייזר (LiDAR) הנעשים דרך האוויר לאלו הנעשים דרך הקרקע, על ידי ניסוי במספר אתרים גם ביום וגם בלילה.
"למרכז המחקר יש משימה לעזור ולהכניס את השימוש בכטב"ם מסחרי לסוגים שונים של שימושים", אמר קורט קאראוויי, אחד המנהלים.
הפרויקט אמור להשפיע על יותר מ-3,000 עובדים של כוחות אכיפה שונים, וכמו כן לכל גוף או סוכנות אחרת שתרצה לעשות שימוש במידע שניתן להפיק מטכנולוגיות חישה מטווח רחוק על מנת לשחזר בצורה מדויקת תוואי שטח ומאפיינים של זירת פשע.
"עם מחקר מתמשך בתיעוד משפטי, זיהוי, עיבוד ורקונסטרוקציה, היישום של פעילות כטב"ם פותח את האפשרות להשפעה חיובית על בטיחות הציבור".
"הבדיקות שהטכנולוגיה מציעה יכולה להשפיע על מהלך החקירות מזירת הפשע ועד לבית המשפט."
בעוד שסריקת לייזר מהקרקע מהווה כלי חשוב בתיאור מדוייק של זירות פשע שונות, שבא לידי שימוש בבית המשפט, מרכז המחקר רוצה לבדוק מה סריקות אוויריות יכולות לעשות.
"סריקת לייזר מהקרקע היא עזר משמעותי, אבל אנחנו מעוניינים לראות כיצד המידע האווירי משתווה אליה. הפרספקטיבה האווירית בעלת פוטנציאל גבוה לספק עוד פרטים מהר יותר ובאופן פחות מורכב."