This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חיילים בשדה הקרב משתמשים לא פעם ברובים מיושנים, ללא יכולת לשתף נתונים בין השטח לבין הפיקוד. כתוצאה מכך, הולכים לאיבוד נתונים בעלי ערך בזמן אמת, ונוצר פער בין קבלת המידע לבין ההתאמות הטקטיות.
על פי הנחיה של צבא ארה"ב, T-Worx פיתחה את המסירה החכמה, Intelligent Rail, טכנולוגיה חכמה שמיועדת לכלי נשק מיושנים.


הטכנולוגיה מאפשרת לכלי נשק להפוך לחכמים יותר ומהווה פיתרון טכנולוגי חשוב שיענה על הבעיה הראשונה במעלה איתה מתמודד צבא ארה"ב בלחימה, היעדר מודעות מצב בקרב חיילים ומפקדים בתנאי שדה קרב מורכבים.
ה-I-Rail הוא פלטפורמה מבוססת-פטנט שמפעילה, מחברת ומחליפה נתונים בזמן אמת, כולל וידאו סטרימינג ברזולוציה גבוהה, מרובים ואביזרים אל מרכזי הפיקוד בשדה הקרב ומחוצה לו. מפקדים מקבלים אנליטיקה על תנועת הכוחות והארועים, דבר שמאפשר תגובות מיידיות לשינויים בשטח, כך לפי אתר החברה.
המערכת השלימה בהצלחה את ניסויי הצבא האמריקאי והחברה זכתה לאחרונה במזכר אישור.
בחינת המערכת בוצעה במסגרת הסכם מו"פ משותף בין החברה לבין מרכז הפיתוח, המחקר וההנדסה של חימוש צבא ארה"ב ARDEC.
בחינת ההיתכנות המוצלחת הדגימה כי הפלטפורמה עומדת בקריטריונים נוקשים לצמצום הסיכון לחיי החייל, לפי prnewswire.com.
"אנחנו גאים לעבוד עם צוות של צבא ארה"ב לתמיכה בתהליך חידוש הנשק הקל שלו", אמר היו"ר המנהל דווין שיין. "החברה תסייע לבצע את קפיצת המדרגה מבחינת לוחמה מודרנית ומודיעין בזמן אמת עבור הלוחם האמריקאי".