This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בכנס והתערוכה ביג דאטה – לביטחון ומודיעין 2018 שמארגנת iHLS יוצגו הצרכים העדכניים של המגזרים המסחרי והביטחוני בתחום הביג דאטה, לצד הפתרונות הטכנולוגיים החדשניים ביותר מהארץ ומהעולם.

חברות מסחריות המתעניינות בהתנהגות צרכנים, מגמות פיננסיות וכו', כמו גם סוכנויות ביטחון וגורמי צבא, מודיעין ואכיפה, יוכלו ללמוד על הכלים המתקדמים ביותר לקבלת מידע אופרטיבי בזמן אמת: סינון המידע, אנליטיקה, וכן התכה של מכלול הנתונים מהפלטפורמות השונות – רחפנים, חיישנים, מצלמות, תוכן טקסטואלי, מיפוי ועוד – לכדי תוצר מאוחד.

להרשמה

בנוסף, יוצגו פתרונות מתקדמים בתחומי אחסון הנתונים ואבטחת סייבר עבור מערכות ביג דאטה.

קהל היעד


מנמ"רים, מנהלי פרויקטים, מהנדסי פיתוח, סמנכ"לים, מנכ"לים, מקבלי החלטות, תעשיית הסטארטאפ וההייטק, התעשיות הביטחוניות, משטרה וצה"ל כגון 8200, תקשוב, מודיעין וכו', משתמשי קצה וגורמים בעלי עניין בארץ ובעולם, קניינים של תשתיות IT וכו'.

חברות מסחריות המתעניינות בהתנהגות צרכנים, מגמות פיננסיות וכו', כמו גם סוכנויות ביטחון וגורמי צבא, מודיעין ואכיפה, יוכלו ללמוד על הכלים המתקדמים ביותר לקבלת מידע אופרטיבי בזמן אמת: סינון המידע, אנליטיקה, וכן התכה של מכלול הנתונים מהפלטפורמות השונות – רחפנים, חיישנים, מצלמות, תוכן טקסטואלי, מיפוי ועוד – לכדי תוצר מאוחד.

להרשמה

לפרטים נוספים כנס ביג דאטה 

ביתן/חסות: [email protected]

+972-546742036  +972-747451370