This post is also available in: enEnglish (אנגלית)


יריבותיה של ארה"ב מפתחות יכולות יותר ויותר טובות לחדור למערכות אמריקאיות בלתי מסווגות, או כאלה שאינן מוגנות מספיק. רוב שירותי תקשורת הלווינים הצבאיים מסופק על ידי ה-WGS (תקשורת הלווינים הגלובלית בפס רחב של חיל האוויר האמריקאי), לווינים ומפעילים מסחריים. כל המערכות האלה דורשות הגנה נוספת מפני התקפות סייבר.

תקשורת לווינים מסחרית ולוויני פס רחב צבאיים יעודיים מעולם לא תוכננו מראש לספק הגנה נגד פעולות עוינות בעתיד הקרוב, כך אמר אל"מ טים מקנזי, ראש חטיבת הפיתוח המתקדם של תקשורת לווינים צבאית במרכז מערכות החלל והטילים של חיל האוויר האמריקאי ל-spacenews.com.

כמענה לכך, מפתח חיל האוויר האמריקאי תוכנה וציוד תקשורת לווינים קרקעי כדי לתגבר את ההגנה של רשתות ה-WGS בטווח הקרוב, ומערכות מסחריות לצורך העתיד הרחוק יותר.

במרכז המהלך של שדרוג אבטחת הסייבר עומדת תוכנת תקשורת נגד שיבוש, בשם PTW (צורת גל טקטית מוגנת). מערכת קרקעית PTES תנהל את העברת צורת הגל על לוויני ומסופי ה-WGS.

בואינג, יצרנית לוויני WGS, זכתה בחוזה בסך $383 מיליון לשבע שנים לפיתוח המערכת הקרקעית.

בכל מקרה, החומרה החדשה תצטרך להיות תואמת לציוד הקרקעי. מקנזי מציין כי חיל האוויר ספג ביקורת על פריסת לווינים לפני שהציוד הקרקעי זמין. אך השדרוג באמצעות ה-PTW ו-PTES משנה את התמונה. "הפקנו לקחים מחוסר הסינכרון עם מסופים על הקרקע", אמור מקנזי. "בשנים האחרונות אנחנו מפתחים שידרוגי מודם שניתן לשלב במסופים הקיימים שלנו כך שהמסופים יוכלו להשתמש ב-PTW".

כדי לקבל רעיונות חדשים לגבי פיתוח מערכת תקשורת לווינים מאובטחת, קונסורציום חיל האוויר בשיתוף החברות בתחום החלל ממן ארבעה פרויקטים של תכנון ופיתוח אבטיפוס, באותם תחומים בהם מבקשים לצמצם את הסיכון. חיל האוויר האמריקאי מעוניין ברעיונות חדשים בתחומי ארכיטקטורת קונסטלציה, תפיסות לגבי אירוח מטע"דים, עיבוד מתקדם בחלל ותכנון אנטנה.

מקנזי מצפה כי חוזים לגבי פיתוח מטע"די תקשורת לווינים טקטיים מאובטחים יוענקו בשנת הכספים 2020 במטרה להתניע השקת מערכות חדשות ב-2025.