This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

אחד האתגרים איתם מתמודדים חיילי החי"ר הוא הקצב האיטי של זיהוי מטרה באמצעות לייזר, מה שעלול לחשוף את החייל לסכנה. קושי נוסף הוא הצורך להחזיק את זיהוי המטרה במשך דקות. הציוד להצבת לייזר המטרה גדול וכבד, ונדרשת תקשורת רדיו בנפרד.

מערכת חדשה תכניס את החיילים לעולם הרשת המשולבת של חיישנים ומצלמות הנמצאים בשימוש במטוסי ה-F-35 כדי לתקשר עם סוללות טילים מרוחקות וכלי טיס בלתי מאוישים.

החיילים יוכלו להיות מקושרים זה עם זה, ועם טנקים, מטוסים, טילים וכו'. בינה מלאכותית ואמצעי זיהוי תמונה בקסדה יזהו את המטרה. חיבור אוטומטי ושיתוף יהיו אפשריים. החייל יוכל להוסיף אישור שמטרת אויב טופלה. המידע משותף באמצעות בינה מלאכותית במידה והוא מספיק חד משמעי, כדי לפגוע במטרה. הדבר נכון במיוחד בנוכחות חיישנים אחרים ואישור לווין.

במידה שלא, נדרשים וידוא ואימות על ידי החייל, על בסיס חוקי הקרב, כך מדווח nextbigfuture.com.

בשלב הבא, ניתן לנטרל את המטרות בעזרת הדיוק הגבוה של ה-GPS ומערכות אחרות.

המערכת לחייל החי"ר מהווה גרסה של תצוגת הקסדה של טייסי הקרב. היא משלבת יכולות ראיית לילה מתקדמות עם טכנולוגיה של מציאות רבודה כדי להשיג איכון מדויק. היא מחוברת אלחוטית לנשק של החייל כדי להראות בדיוק לאן לירות, ונתונים טקטיים שבשדה הראיה של המרכיב את המערכת. היבטים נוספים ינטארו את המצב הרפואי של החייל ויתעדו מקרים של לחץ יתר כתוצאה מפיצוץ מטעני צד כדי לסייע לצוותי הטיפול הרפואי.

בנוסף, חיילי ארה"ב בחנו משקפות עם מערכת זיהוי תמונה שמסוגלת לזהות איומים באופן אוטומטי, כגון טנקים, ולהזהיר את שאר אנשי שהיחידה או להעביר את נתוני המטרה לסוללת טילים מרוחקת כדי שהם יבצעו את הירי, כך לפי breakingdefense.com.