This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מכשירים חכמים מחוברים מסוגלים לנטר ביעילות רשתות אספקה לוגיסטיות, לעקוב אחר הפריטים השונים ולוודא מה הסטטוס של נכסים. מחלקת ההגנה האמריקאית רכשה טכנולוגיה שעוקבת אחר נכסים ושקיפות תהליך ההעברה שלהם ברחבי העולם. הפלטפורמה, המבוססת על האינטרנט של הדברים (IoT), משתמשת בטכנולוגיה של Orbocomm וכן אנליטיקה מבוססת-חיישנים של Savi.

חיישנים סלולריים המונעים על ידי אנרגיה סולארית של Orbcomm מעבירים את הנתונים כאשר הנכסים עוברים דרך מתקן סוכנות הלוגיסטיקה של משרד ההגנה האמריקאי וממקומות אחרים ברחבי העולם.

במסגרת החוזה עם סוכנות הלוגיסטיקה, תספק Savi טכנולוגיית IoT המיועדת לאיתורם של כ-24,000 נכרסים צבאיים, בעיקר כלי רכב, כשהם נעים ברחבי העולם.

הפיתרון יכלול מכשירים סלולריים המשדרים נתונים מבוססי GPRS או CDMA, הנתונים מנוהלים על ידי תוכנת איתור וניתוח נכסים בזמן אמת. היחידות המופעלות על ידי אנרגיה סולארית ישלימו את האנרגיה שמספקת סוללת ליתיום-יון, כמו גם יחידת GPS ותקשורת לווינים. מארז מוקשח יספק עמידות בפני טמפרטורות קיצוניות וחשיפה למים, אבק, זעזועים ורעידות, כך מדווח rfidjournal.com.

התפקוד הסולארי של המכשיר מאפשר לסוללה מחזור חיים של בין חמש ל-10 שנים. הדבר מאפשר שירות אמין בלי צורך בתחזוקה או החלפת סוללה במשך מחזור חיים טיפוסי של נכס לוגיסטי. החיישנים משתמשים באנרגיה סולארית שמקורה לא רק בקרינה ישירה של שמש אלא גם מהאור בסביבה, גם במקרה שהרכב חונה במקום המרוחק מאור טבעי.

החיישנים יוצמדו לכלי הרכב ויעבירו פעמיים ביום נתונים, כולל מס' הזיהוי היחודי של התג (המקושר עם נכס ספציפי) וכן את מיקום ה-GPS של הפריט, תאריך ושעת ההחתמה ומצב הסוללה. כאשר כלי הרכב מועבר ממקום אחד למשנהו, המכשיר ישגר את מס' הזיהוי הייחודי שלו לצד קואורדינטות אורך ורוחב.

הנתונים נשמרים ומנוהלים על פלטפורמת התוכנה מבוססת-הענן Visibility.