This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאת אריה אגוזי

במשימות מסוימות, מהירותו של הכטב"ם היא אכן הכרחית. התעשיה האווירית מבצעת מהלך פיתוח שמטרתו להגביר את מהירותם של כמה מכלי הטיס הבלתי מאוישים שלה המבצעים משימות ימיות. זאת לאור העובדה שחיל הים הישראלי, כמו חילות ים אחרים, מעביר יותר ויותר משימות ממטוסים מאוישים לכלי טיס בלתי מאוישים, כך שהצורך במהירות גבוהה הופך להיות חיוני.

"כשכטב"ם מבצע משימת סיור ימי, המהירות היא הכרחית. כאשר מאותר גורם חשוד במרחק מסוים מהחוף או ממתקן חיוני ויש צורך לבדוק אותו במהירות, הרי שלפחות במהירות, לפחות במהירות המשתווה לזו המוצעת על ידי מטוסים מאוישים למשימות ימיות", כך אומר אבי בלסר, סמנכ"ל שיווק ומכירות בקבוצת המטוסים הצבאיים של התעשיה האווירית.

“אנחנו מפתחים דרכים להגברת המהירות של הכטב"מים המשמשים למשימות בים".

לפני מספר שנים, חיל האוויר הישראלי החליט על מהלך ביטול בשלבים של מטוסי הסיור הימי B-200 שברשותו, אותם הפעיל בשיתוף עם חיל הים. זאת בעקבות החלטה להעביר את כל המשימות של פלטפורמה זו לכטב"מים Heron1 ו-Heron TP.

טייסת ה-B-200 היתה הטייסת העמוסה ביותר של חיל האוויר.

על בסיס היכולות של ה-Heron TP, החליט מפקד חיל האוויר לאחרונה להכפיל את מספרם של הכטב"מים שמפעילה הטייסת.

הגדלת מספרם של ה-Heron TP של חיל האוויר מהווה חלק מתוכנית-האב של חיל האוויר הישראלי לבניית ארסנל כטב"מים במהלך 15 השנים הבאות.

כדי לבצע את משימות הסיור של המטוסים המאוישים, מותקנים ב-Heron TP כעת חיישנים חדשים ומערכות תקשורת חדשות. המהירות היא חיונית במשימות אלה.

כיום, מבצעים כטב"מים למעלה מ-50% מסך שעות הטיסה שמבצע חיל האוויר, ומספר זה עתיד לגדול כאשר יכולות חדשות מתוספות למערכות המופעלות כיום. כטב"מים חדשים נמצאים בשלבי פיתוח והם יכנסו לשירות בשנים הקרובות.

מהירותו המירבית של ה-Heron 1 מגיעה לכ-120 קשר, המהירות המירבית של ה-Heron TP היא כ-200 קשר, ואילו מטוס הסיור P-8, המבוסס על הבואינג 737, מגיע למהירות של 490 קשר.

"כדי לכסות אזור נרחב ביותר בים, הכטב"ם המצויד בחיישני סיור ימי חייב לקבל מהירות גבוהה יותר".

התעשיה האווירית נמצאת בעיצומו של מהלך להגברת המהירות, אם כי לא נמסרו עדיין פרטים. האצת המהירות תתבסס על שני גורמים – שימוש במנועים בעלי דחיפה גבוהה יותר וצמצום הגרירה של הכטב"ם. אלה אינם שינויים מינוריים בכטב"מים ותיקים, אבל המאמצים נמשכים.

אריה אגוזי, עורך ראשי, iHLS