This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רוב כלי הטיס הבלתי מאוישים הם קטנים, ובדרך כלל מספיקים לצורך ביצוע צילומים או משלוח חבילות. צבא ארה"ב מעוניין להעביר באמצעותם אנשים ממקום למקום וכן חבילות אספקה גדולות, ובכך להחליף את המטוסים והמסוקים.

מחקר לגבי מערכות הנעה לדור חדש של כלי  טיס בלתי מאוישים גדולים יותר ינסה לגלות איך ניתן להפוך כטב"מים גדולים למבצעיים.

מעבדת המחקר של צבא ארה"ב תעניק למרצה מאוניברסיטת קנט סטייט, פרופ' בלייק סטרינגר, עוזר מרצה להנדסת אוויר וחלל, סכך של $130,000 עבור המחקר.

המענק מיועד לפרויקט של שנה אחת, אבל הוא מקווה כי המחקר יצליח ויביא לתמיכת הצבא גם בשלב השני.

"מערכות טיסה בלתי מאוישות הופכות להיות הטכנולוגיה המשבשת של המאה ה-21 בתעשיות האוויר, התעופה והחלל", אומר סטרינגר. "טכנולוגיה זו בפירוש משנה את הדרך בה אנו מתפקדים כחברה. אבל איך נוכל לשלוט בהם, ליישם אותם ולהשתמש בהם? באיזה גודל יהיו כלי הטיס האלה"?

סטרינגר מסתמך על הרקע הייחודי שלו, שני עשורים בשורות הצבא לפני הקריירה האקדמית. הוא מאמין כי כטב"מים בגודל בינוני יוכלו לשמש למגוון רחב של משימות עבור הצבא, כך מדווח patch.com. "לדוגמא כאשר חיילים נמצאים בשטח אורבני ומטהרים בניין, ויש לחלץ אותם מהקומה העליונה של בניין גבוה, או כאשר מחפשים אמצעי שיוכל להעביר אספקה למקומות מרוחקים", הוא אומר.

המכשול העיקרי בדרך לפיתוח כטב"ם גדול יותר הוא מקור כוח חזק מספיק. כדי לבצע ניסויים עם כטב"מים גדולים ומערכות הנעה מתוגברות, סטרינגר בונה כן ניסוי. "נניח מנועים חשמליים בגדלי םשונים ורוטורים בגדלים שונים על הכן, ונמדוד אלמנטים כמו נתוני תנופה, מהירות, יעילות תרמית, האצה, האטה ורעידה. מכאן נוכל להסיק מה הגודל המירבי לפני שנבנה את הכלים. כאשר מגדילים את כלי הטיס, הדינמיקה של הרוטור משתנה".