This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מעקב וידאו היה מאז ומתמיד מרכיב חיוני באבטחה ובשמירה על בטיחות הציבור. החל מהרתעת פשיעה, תיעוד ארועים ועד תגובה לאיומים, אמצעי הווידאו אנליטיקס ממלאים תפקיד מרכזי באבטחה ובביטחון. הופעת הטכנולוגיה החדשה של אנליטיקת תוכן (video content analytics) חוללה קפיצת מדרגה בצילום הווידאו.

לכנס והתערוכה המובילים בנושא Video Analytics

בשל הכמויות האדירות של הנתונים המתועדים, לעיתים קרובות ראיות חיוניות אינן ניתנות לאיתור על ידי העין האנושית, בלי קשר למידת הערנות של איש המקצוע המנטר את התמונות או הסרטים. אתגר נוסף הוא הסיכון לשגיאת אנוש.

טכנולוגיית אנליטיקת התוכן ממנפת את ראיית המחשב, המהווה תחום של בינה מלאכותית, ומלמדת מחשבים לאתר עצמים שבני אדם אינם מסוגלים לאתר. באמצעות למידת מכונה, פיתרונות הווידאו אנליטיקס מלמדים מחשבים לאתר ולהבחין בין עצמים, למצות ולזהות אותם, לנתח התנהגות ומאפיינים ולקטלג את הנתונים לצורך ישומים עסקיים וביטחוניים, כך על פי securitytoday.com.

מטעמי ביטחון, אנליטיקת תוכן הווידאו המבוססת בינה מלאכותית מאפשרת עיבוד ואיסוף של צילום וידאו חי ומוקלט. לאחר מכן המידע הממוצה משמש לתגבור צוותי הניטור האנושיים כדי להשיג קבלת החלטות מבוססת נתוני מודיעין. בעזרת אנליטיקת התוכן, צוותי האבטחה יכולים לחפש ולסנן וידאו, לרתום נתונים כמותיים הנובעים מהצילומים ולמנף תובנות לפעולה כדי לשפר יעילות החקירה.

בעזרת מנוע של אנליטיקת תוכן וידאו, לדוגמא, מלאכת החקירה של המשטרה יכולה להתקצר באופן משמעותי. אם סוכן האבטחה יודע פרטים על מבצע הפשע המבוקש, הוא יכול לבצע חיפוש בווידאו, לסנן את המידע על בסיס מאפיינים ידועים של החשוד, ולהשמיט מהסרט את כל אותם עצמים שאינם תואמים לתיאור. במקום לצפות בשעות ארוכות של צילום, החוקר יכול לצמצם את התיעוד רק להופעת עצמים או אנשים שדומים לחשוד, ולזהות במהירות את ראיית הווידאו הנדרשת לבניית טיעון מוכח. באמצעות האצת תהליך סריקת הווידאו, יכולה המשטרה להקדיש פחות כוח אדם לבחינת ראיות הווידאו ולאסוף יותר מידע רלבנטי בעזרת הרחבת היקף חקירת הווידאו.

לכנס וידאו אנליטיקס

לפרטים/ביתן/חסות: [email protected]