This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאגרי נתונים יכולים לכלול כמויות עצומות של נתונים חשובים, אבל אם אינם מחוברים עם מאגרי נתונים רלבנטיים אחרים, יעילותם עבור מקבלי ההחלטות עלולה להיות מופחתת. בארה"ב, מאגרי נתונים ביומטריים של מחלקת ההגנה, ה-FBI והמחלקה לביטחון המולדת יוכלו לתקשר זה עם זה לראשונה כאשר יאושר בשנה הבאה התקן החדש לקידוד מידע ביומטרי, כך על פי גורמים רשמיים במחלקת ההגנה. התהליך יבטיח אינטראופרביליות חלקה ומהירה בין מאגרי הנתונים הביומטריים העצומים של שלוש המחלקות.

התקן החדש, EBTS (הנחיות לגבי שידור ביומטרי אלקטרוני) גרסה 4.1 יאפשר למערכת הזיהוי הביומטרי האוטומטית של מחלקת ההגנה ABIS "לדבר עם מערכת הזיהוי NGI של ה-FBI באותה שפה.. באופן דומה נוכל לתקשר באופן טבעי עם מאגר הנתונים הביומטרי IDENT של המחלקה לביטחון המולדת", כך אמר וויל גרייבס, המהנדס הראשי בתוכנית הביומטרית של מחלקת ההגנה.

הוא תיאר את חוסר התפקוד הקיים כיום: "אנחנו יכולים להגיע ל(מאגר) המחלקה לביטחון המולדת דרך ה-FBI", הכולל במאגר שלו גם עדכונים סדירים ממאגר זה. "מצב העניינים הזה כבר נמשך שנים".

מרכיבים במחלקת ההגנה, שמשתמשים כיום בתקן EBTS 1.2, יבצעו קפיצת מדרגה ישירות לגרסה החדשה 4.1, ברגע שהיא תאושר, כך מדווח afcea.org.

התקן החדש מהווה חלק מתהליך שדרוג כולל של המערכת הביומטרית של משרד ההגנה האמריקאי. הוא עשוי לכלול גם העברה של מאגר הזיהוי הביומטרי של המשרד לארכיטקטורת ענן, כך הוסיף גרייבס.

הודעת ה-FBI באתר fbibiospecs.cjis.gov ציינה כי המערכת החדשה תכלול פרופילים ביומטריים וביוגרפיים מלאים. למרות שטביעות אצבעות ימשיכו להוות אמצעי הזיהוי העיקרי של ה-FBI בעתיד הקרוב, היקף התקן החדש EBTS הורחב בהשוואה לגרסאות קודמות, ויכלול מידע ביומטרי כמו טביעות כף יד, זיהוי פנים, זיהוי אישונים ועוד.

הגרסה החדשה תהיה גם תואמת לתקן של נאט"ו, STANAG 4715, כך שיתאפשר גם שיתוף המידע עם מדינות אחרות. השילוב עם מערכות נאט"ו ידרוש "סינון והגנה קפדניים לאבטחת הנתונים, כך ציין גרייבס.