This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כמות נתוני הווידאו עולה על גדותיה. סוכנויות לביטחון הציבור וארגוני מודיעין אינן מסוגלות להתמודד עם הנפח הזמין של סרטי הווידאו ועם שעות העבודה הנדרשות כדי לנטר אותם ולצפות בהם.

טכנולוגיה חדשה מבוססת בינה מלאכותית לווידאו אנליטיקס, ה-FulcrumAI, משפרת פי 20 את הניטור המרכזי והצפיה בווידאו באמצעות כלים מתקדמים לאיסוף, ניתוח ושיתוף. בין אם מדובר במרכז עירוני למעקב אחר פשע בזמן אמת, צוותי חוקרים, או יחידה לניתוח מודיעין, הטכנולוגיה החדשה מאפשרת למפעילים, חוקרים ואנליסטים להפסיק לצפות ולהתחיל לפתור.

ה-FulcrumAI מפיתוחה של חברת Vintra הוא פיתרון לארגונים וסוכנויות לשמירה על ביטחון הציבור שנדרשים לצפות, לנטר ולהוציא תובנות מווידאו ממצלמות קבועות או ניידות לצורך ניטור בזמן אמת וחקירת ארועים בדיעבד.


הטכנולוגיה נבנתה מראש באמצעות טכנולוגיית למידה עמוקה מתקדמת, במיוחד לצורכי מגזרי הביטחון, האבטחה, התחבורה.

ניתן ליישם אותה במהירות בענן ולשלב אותו ב-VMS וברשת המצלמות הקיימים של הארגון לצורך ניתוח בזמן אמת.

בניגוד לפיתרונות וידאו אנליטיקס קודמים, הגישה החדשה מאפשרת עבודה עם סרטים ממצלמות טלפונים ניידים מכל הסוגים ובתנאי תאורה מאתגרים. הארכיטקטורה המבוססת למידה עמוקה תומכת גם באנליטיקה עתידית שתופק על ידי המשתמש, כך על פי oaoa.com.

החברה טוענת כי הפיתרון המבוסס על פטנט בהמתנה לאישור הופך את תיעוד הווידאו למודיעין לפעולה מותאם אישית. הוא מתגבר את הניטור והחקירות המסורתיים והופך את המצלמות לכלים חכמים ופרואקטיביים.