This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צבא ארה"ב חוקר את תחום המיקרו-רובוטים זה שנים, אבל הדבר מסתכם בדרך כלל במכונות פשוטות בעלות אינטליגנציה מוגבלת. אבל לאחרונה, סוכנות דארפ"א לפרויקטי מחקר מתקדמים בתחום ההגנה השיקה יוזמה חדשה לשיפור המיקרו-רובוטים.

תוכנית SHRIMP (פלטפורמות מיקרו-בוטיות עצמאיות לטווח קצר) היא יוזמה מצילת חיים מטעם דארפ"א, שנועדה לניווט באזורים מסוכנים לאחר אסון טבע.

מה שמבדיל אותה ממיקרו-רובוטים קודמים המוגבלים על ידי אילוצי גודל, משקל ואנרגיה (SWaP), הוא הגודל שלה. בדארפ"א הצליחו לכווץ את הטכנולוגיה לגודל של חרק, לפי engadget.com.

לדברי מנהל התוכנית, דר' רונלד פולקוויץ', המימדים הקטנים הם שמעניקים לרובוטים אלה את היתרון על האחרים, שהם גדולים מדי מכדי לבצע בדיקות בהריסות.

הרובוטים של התוכנית מהווים חלק מהמגמה של דארפ"א לקדם מיקרו-רובוטים פונקציונליים המציעים ניידות, מיומנות ויכולת תמרון בלתי מוגבלות.

הקטנת הרובוטים עלולה לגרום לצמצום היכולות, אבל דארפ"א מתכוונת להתמודד עם אתגר זה באמצעות חומרים ומנגנונים שיתעדפו גורמים כמו יחס עוצמה-משקל וצפיפות פעולה מקסימלית. ההתקדמות בתחומים אלה עשויה להקנות לטכנולוגיה את משך הפעולה הממושך והיכולות הנדרשים לביצוע משימות חיוניות.

הרובוטים הזעירים יעברו ניסויים "בסגנון אולימפי" שיבחנו את יכולתם לקפוץ, להרים משאות יותר ויותר כבדים, ולחצות מישורים משופעים וכן תימדד היעילות הכוללת שלהם. הניסויים יתחילו במרץ 2019. דארפ"א צופה כי יידרש מימון בסך $32 מיליון למחקר והפיתוח.