This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הטכנולוגיה הקיימת של חימוש חומר נפץ לצורך ירי מדויק מתבססת על אנרגיית חומר נפץ כימי היוצרת את הרסיסים ופיזורם אחרי הפיצוץ. שיטה זו אינה מאוד יעילה, ודורשת ייצור תעשייתי מדויק של פסי המתכת מהם נוצרים הרסיסים.

מערכת הנשק MAHAEM (חימוש חומר נפץ מגנטי הידרודינמי) שפותחה על ידי דארפ"א, הסוכנות האמריקאית לפרויקטים ביטחוניים מתקדמים, משתמשת במחולל זרם מגנטי כדי לירות קליע ללא השימוש המסורתי בחומרי נפץ כימיים, מה שיוצר מערכת שיגור מדויקת ויעילה יותר.

המערכת משתמשת גם במתכת נוזלית כדי לחדור את כלי הרכב הממוגנים של האויב, מה שמגביר את היעילות והקטלניות בשדה הקרב, לפי pocket-lint.com.


תוכנית MAHEM מציעה פוטנציאל לשליטה טובה יותר ויכולת ליצור ולתזמן במדויק רסיסים רבים ממטען אחד, כך לפי אתר דארפ"א. הפקה של רסיסים מרובים מתוך מטען נפץ אחד היא מורכבת וקשה לתזמון. הטכנולוגיה של MAHEM מאפשרת ראשי נפץ מרובים עם מהירות EFJ גבוהה יותר.

המערכת ניתנת לאריזה גם בתוך טיל, קליע או פלטפורמה אחרת, ולהיות משוגרת קרוב למטרה לצורך הפגיעה הסופית.