This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מערכת חדשה של מטע"ד אופטי וציין לייזר ליישומי כטב"ם קטן עד בינוני נחשפה לאחרונה. חברת UTC Aerospace Systems שהשיקה את מערכת TASE400 LD היא ספקית של טכנולוגיות מתקדמות בתחום האוויר, החלל והביטחון.
עם ציין לייזר התואם במלואו את תקן נאט"ו STANAG 3733, המערכת היא אחת הקלות ביותר בתחום מערכות המטע"ד האופטי התואם-לייזר ליישומי כטב"ם. כתוצאה מכך, משתמשי כטב"ם מקבוצה 2 של משרד ההגנה האמריקאי (משקל 9.5-25 ק"ג) יוכלו כעת ליהנות לראשונה מיכולת ציין לייזר. גם משתמשים מהתחום התחתון של קבוצה 3 (600 ק"ג) יוכלו ליהנות מהמערכת.
הטכנולוגיה מהווה את התוספת העדכנית למשפחת מערכות ה-TASE המוכחות מבצעית, שכבר ביצעו מאות אלפי שעות טיסה בסביבות צבאיות בלתי מאוישות בתנאים מאתגרים, כולל משימות עבור הכוחות המיוחדים של צבא ארה"ב, לפי הודעת החברה באתר שלה.
"בעבר, כשכוחות בשטח נזקקו ליכולות ציין לייזר הם היו צריכים לגייס אמצעים נוספים", מסביר מאט לנדווי מהחברה. "כעת, בעזרת המערכת החדשה היכולת הזו נמצאת בידיהם, מתגברת את היעילות שלהם ומשחררת אמצעים אחרים לצורך משימות נוספות".
המערכת מספקת למפעיל יכולות הדמיה יום/לילה, יכולות הדמיה אינפרה-אדום בינוני/נראה MWIR לתגבור מודעות המצב ועדשה מיטבית המאפשרת זיהוי עצמים מוגבר. משולבת במערכת יכולת מובנית של עיבוד וידאו עם יצוב תמונה, שכבות, תמונה בתוך תמונה (PIP) והגברה.
ציין הלייזר של המערכת תואם את התחמושת המונחית וצייני הלייזר הסמי-אקטיביים של נאט"ו.
חשיפת המערכת מגיעה לאחר חשיפת המטע"ד האופטי TASE250 המיועדת לקבוצות הבלתי מאוישות 1 ו-2 של משרד ההגנה האמריקאי.