This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

שריפות במהלך טיסה, עשן או אדים מהווים את הגורם לנחיתת חירום אחת מידי יום לפי נתוני ה-FAA, מינהל התעופה הפדראלי האמריקאי. לאחרונה נחשף אבטיפוס לתצוגת קסדה ראשונה מסוגה למסיכת חמצן. המערכת החדשנית משלבת טכנולוגיה של משקפים חכמים כדי לסייע לטייסים בנחיתות חירום כאשר תא הטייס מתמלא עשן.

תצוגת הקסדה (HUD) להבטחת ראיה במצבי עשן (SAVED) שפותחה על ידי קבוצת Osterhout Design ODG, מתחברת למחשב הטיסה של המטוס והמצלמות המותקנות מצידו החיצוני של המטוס. בנוסף לאספקת החמצן, המסיכה יכולה להציג לטייסים נתוני טיסה חיוניים ואת קו הראיה לקרקע במקרה ששדה הראיה שלהם מוחשך על ידי העשן.

למרות שהמסיכות תוכננו במקור עבור FedEx, חברת ODG מתכוונת להציע את הטכנולוגיה ליצרניות מטוסים אזרחיים ומסחריים ולארגונים צבאיים. המסיכה עושה שימשו באותה טכנולוגיה של מציאות רבודה המאפיינת את המשקפיים החכמים מפיתוחה, כדי לסייע לטייסי FedEx לנווט בתנאים מסוכנים. המערכת תוכל בסופו של דבר להוות כלי מציל חיים לטובת כל תעשיית התעופה.

לפי next.reality.news, יצרניות כמו בואינג כבר הדגימו איך המציאות הרבודה יכולה לשפר את יעילות העובדים המרכיבים את המטוס, כעת נוסף לטכנולוגיה זו  גם תפקיד בהצלת חיים בתא הטייס.