This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

במקרים רבים, כוחות הצבא נדרשים להתמודד עם מצבים בהם נוצר צורך דחוף בחלפים שאינם בנמצא בבסיס, ותהליך הבאתם בטיסה באמצעות שרשרת האספקה עלול להיות יקר וממושך. כעת, החלום של ייצור חלפים בזמן אמת, אלפי קילומטרים מבסיס האם, הופך למציאות. מדפסות תלת-מימד המותקנות בנושאות מטוסים אמריקאיות יכולות לפתור את הבעיה הודות ליכולתן להדפיס עצמים גדולים במיוחד ממגוון רחב של חומרים.

אותה טכניקה כבר הפכה לנפוצה בקרב הכוחות הקרקעיים במבצעים רחבי היקף, לפי armyrecognition.com. אחד מהם הוא מבצע Resolute Support בראשות נאט"ו באפגניסטאן. יחידת הלוגיסטיקה במחנה מרמל בוחנת מדפסת תלת מימד, במסגרת פרויקט בין פיקוד הלוגיסטיקה ולשכת הציוד הפרדרלית של כוחות הצבא המאוחדים של גרמניה, טכנולוגיית המידע והתמיכה בשירות, המפתחים את מערכת הלוגיסטיקה של צבא גרמניה.

צוות הפיתוח של מדפסת התלת מימד קיבל חלק לדוגמא והתבקש לייצר לו תחליף. בחינת החלק העלתה כי לא ניתן יהיה לבצע את המהלך בעזרת תוכנת CAD . המדפסת מאפשרת להדפיס חלקים באמצעות סוגים שונים של פלסטיק עד לגודל של 40x30x40 ס"מ.

יחד עם זאת, בינתים לא יודפסו בדרך זו חלקים הקשורים לבטיחות, חלקי נשק או חלקי מטוסים, הנתונים להסמכה.

מדפסת התלת-מימד נמצאת בשימוש מאז דצמבר 2017. הניסיון הראשוני הראה כי חלקים פשוטים יותר ניתנים לעיצוב על ידי החיילים עצמם באתר. כאשר יש צורך לתכנן חלקים מורכבים יותר, החיילים בזירה יכולים להסתמך על המומחים אי שם בגרמניה. המטרה היא לצבור ניסיון נוסף עם הטכנולוגיה ביחידות המשתתפות במבצע, ובאותה עת לבנות ספריה דיגיטלית של חלפים, לצרכים עתידיים.