This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מחלקת המדינה האמריקאית אישרה לשווק את כלי הטיס הבלתי מאויש הסילוני הטקטי Mako למספר מדינות באירופה ובאזור אסיה והאוקינוס השקט. כטב"ם סילוני זה מספק ביצועים דומים למטוס קרב והוא מיועד לתפקד כמלווה מכפיל כוח למטוסים מאוישים במרחבים אוויריים בהם מתקיים סכסוך או לפעול באופן עצמאי, וכן כחלק מקבוצת כטב"מים.

ה-Mako הוא כלי טיס בעל יכולת תמרון גבוהה, המסוגל לשאת ולתפעל אמצעי לחימה ומערכות חיישנים מתקדמות. הוא השתתף בתרגילים צבאיים גדולים רבים ועשוי להכנס לייצור לשימוש בקרב בקרוב.

כלי הטיס מיוצר על ידי Kratos Defense & Security Solutions, הפועלת בשיתוף עם רוב המדינות שמחלקת המדינה אישרה על תוכניות, חוזים, מערכות ומוצרים שונים, ביניהם לקוחות של רחפן המטרה מתוצרתה.

באוקטובר האחרון השלימה החברה משימת הדגמה של ה-Mako בטיסה בקבוצת כטב"מים, כחלק מתרגיל צבאי נרחב. ההדגמה המבצעית המשולבת מינפה את הישגי סדרת ניסויי הטיס שקדמו לה, והציגה מגוון יכולות אוטונומיות של הכטב"ם כחלק מקבוצה. אלה כללו מבצעים משותפים מאוישים/בלתי מאוישים, על פיir.kratosdefense.com.

מערכות המטרה האווירית הסילונית של החברה תומכות במשתמשים בצבאות ארה"ב ובנות בריתה, כאשר הלקוחות העיקריים כוללים את חיל האוויר, חיל הים והצבא האמריקאי. כמו כן חתומה Kratos על חוזה לגבי מספר רב של מערכות כטב"ם טקטי סילוני, כך מדווח uasweekly.com.