This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רחפנים ממשיכים להוות סיכון בטיחותי לתנועה האווירית. רחפן שחדר לשטח האווירי בנתב"ג גרם לסגירת השדה לנחיתות והמראות למשך 15 דקות. ברשות שדות התעופה מסרו כי מיד עם זיהויו של הרחפן בלילה שבין 12-13 בדצמבר נעשה מאמץ על ידי המשטרה וצוותי הביטחון לאתר את המפעיל שלו. הודעה הועברה לחוקר הראשי במשרד התחבורה ולרשות התעופה האזרחית, לפי maariv.co.i.

מאות אנשים שעמדו לצאת לטיסות עוכבו ובעקבות כך גם טיסות ההמשך. ברשות שדות התעופה מסרו כי תופעת הרחפנים במרחב האווירי של נמל התעופה מהווה סכנה למטוסים ולבטיחות התנועה האווירית.

מבקר המדינה התריע לאחרונה על היעדר מענה מספק לאיום הרחפנים. לכתבה בנושא.

לפי timesofisrael.com, בנובמבר האחרון חל עיכוב קצר בטיסות כאשר טייס שנחת בנתב"ג הבחין ברחפן בסמוך למסלול. בינואר 2016 התקרב רחפן בצורה מסוכנת לגדרות נמל התעופה, ביוני אותה שנה מטוס שהיה לפני נחיתה נאלץ לחזור לאוויר ולבקש אישור נחיתה מחדש לאחר שזיהה רחפן מרחף באזור שדה התעופה.