This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מערכת שליטה ובקרה חדשה, המשלבת נתוני וידאו מכטב"ם ה-Heron 1 לתוך תצוגת מציאות רבודה, פותחה על ידי סוכנות המדע והטכנולוגיה בתחום ההגנה בסינגפור. הכטב"ם הוא מתוצרת התעשיה האווירית הישראלית.

מערכת ה-C2, הפועלת כמרכז העצבים של עמדת הפיקוד, מספקת למפקדים תמונה אינטגרטיבית של שדה הקרב ומאפשרת לצבא סינגפור לקצר את המחזור הכולל של חיישן-לירי. באמצעות טכנולוגיה מתקדמת של רינדור גרפי, הוצבו נתונים גיאוגרפיים סטטיים (כגון ציוני דרך, שמות כבישים, סוגי בניינים, צמחיה) על גבי הווידאו המצולם בזמן אמת על ידי הכטב"ם.

משרד ההגנה הסינגפורי מסר כי בעבר, המידע והפעולות נעשו במידה רבה באמצעות מקורות מבוזרים. הווידאו שצולם על ידי הכטב"ם הותאם וסומן ידנית על תצוגת מפה סטטית נפרדת. כעת, התצוגה המשולבת משחררת את המפעילים מהעומס הקוגניטיבי ומאפשרת להם אורינטציה מהירה בתמונת המצב הקרקעית העדכנית ביותר כדי לקבל החלטות בזמן.

לפי defenseworld.net, טכנולוגיית וידאו אנליטיקס מיושמת גם לווידאו החי של הכטב"ם לצורך הוספה אוטומטית של מיקומי המטרות על גבי התצוגה האינטגרטיבית, מה שמקצר את התהליך הכולל של קבלת ההחלטות ומספק למפעילים יכולת טובה יותר לאתר מטרות מרובות.

הכלים החדשים למערכת ה-C2 לתגבור קבלת החלטות נבחנו בתרגיל XFS 2017. הכלים שולבו כדי לסייע למפקדים בקבלת החלטות קריטיות. כך לדוגמא פותח דאשבורד מיוחד לצבירת מידע ברמה גב והה כמו מספר הנכסים והבסיסים הזמינים. המפקדים יכולים לבצע הערכה מדויקת ומהירה יותר של היקף הנזק כתוצאה מהקרב בעזרת הוספת טכנולוגיית הווידאו אנליטיקס.

מערכת ה-C2 תוכננה כך שהמרכיבים התומכים במגוון של ישויות תרגול ניתנים לקונפיגורציה מחדש. לדוגמא, רכיבי סימולציה המאפשרים לצוות התרגול לאמת את התהליכים האופרטיביים שלהם יכולים להיות משולבים כדי לאפשר לצבא הסינגפורי לבצע תרחישי תרגילים מורכבים יותר.

תהליך הקמת המערכת קוצר ממספר שבועות לימים בודדים בעזרת טכנולוגיית וירטואליזציה של השרת המחליפה את השרתים הפיזיים המגושמים בשרתים וירטואליים המאפשרים מיטוב של החלל והמחשוב.