This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חוקרים משתי אוניברסיטאות Ruhr-Universität Bochum, University of Duisburg-Essen) ) בשיתוף עם גורמי מחקר נוספים בגרמניה פיתחו שיטת עיבוד אותות חדשנית לדימות ולאפיון חומרים בעזרת מכ"ם. המטרה היא להשתמש בשיטה בשילוב עם קביעת מיקום של אובייקטים בעזרת מכ"ם.

החזון של החוקרים הוא פלטפורמה אווירית שתוכל ליצור ייצוג תלת-ממדי של סביבתה. טכנולוגיה כזאת תוכל למשל לסייע ללוחמי אש "לראות" דרך ענני עשן מה קורה בבניין בוער. בעיקרון, אותה טכניקת מדידה יכולה להתאים גם לאפיון חומרים.

לפי phys.org, החוקרים שיתפו פעולה עם מכוני מחקר נוספים תחת הגג של מרכז המחקר השיתופי המכונה 196 Marie – אפיון חומרים ומיקומם על ידי חישה אלקטרומגנטית.

השיטה מבוססת על מדידת ההחזרים של גלי המכ"ם מאובייקטים. ניתן לחשב באיזה מרחק נמצא האובייקט על סמך השיהוי בין האותות המשודרים לבין המוחזרים.

מהגלים המוחזרים אפשר להפיק מידע נוסף: עוצמתם נקבעת ע"י גודל האובייקט, צורתו ותכונות החומר שממנו הוא עשוי.

המרת אותות המכ"ם לתמונה בעלת משמעות כרוכה בעלות חישובית גבוהה. הנתונים הגולמיים שמתקבלים דומים לאלה של מצלמה שאין לה עדשה למיקוד. פעולת המיקוד צריכה להתבצע ע"י מחשב תוך שימוש באלגוריתמים מתאימים שפותחו ע"י החוקרים והמאפשרים חישוב בזמן אמת תוך ניפוי שגיאות מדידה.  

בתנאי מעבדה, המערכת הקיימת כיום יכולה לקבוע את מיקומו של אובייקט ושהוא עשוי מחומר השונה למשל מהמשטח שעליו הוא מונח. בשלב הבא החוקרים שואפים להגיע ליכולת ממש לזהות את האובייקט, וזאת בתנאי אמת בשטח.