This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ממשק מיפוי גיאו-מרחבי חדש יאפשר למשתמשים להבין טוב יותר מידע על מיקום פיזי של עצמים ואנשים. הנחת התוכניות הסטטיות של קומות במבנה או מתקן על גבי הממשק העוצמתי של Google Maps,מגבירה באופן משמעותי את השימוש והדיוק בכלי. מודעות מצב גיאו-מרחבית זו הורחבה עוד יותר באמצעות חיבור אוטומטי של המצלמות בקרבת מקום לאמצעי אזעקה, כך שאין צורך בתכנות מראש של החיבורים בין מכשירים. הטכנולוגיה מציעה נקודת שליטה אחת לתגובה ותיאום פעולות האבטחה.

היכולת ליצור החיבורים האלה במהירות מספקת מודעות מצב מיידית ומדויקת למפעילים מרחוק ומאפשרת להם להגיב ביעילות במצבים פוטנציאליים של אי-ודאות.

לפי securityworldmarket.com, פלטפורמת PSIM לניהול מידע אבטחה פיזית – ה-Immix Command Center, הושקה על ידי חברת Sureview Systems המתמחה בפתרונות למרכזי שליטה.

כאשר מפעיל ניגש לאתר בעקבות הפעלת אזעקה, ממשק Google Maps ממקד את הזום באופן אוטומטי למיקום האתר, כך שהמשתמשים יכולים לראות בדיוק איפה הופעלה האזעקה ומהם המכשירים בסביבה (לדוגמא מצלמות, תאורה, דלתות וכו') שניתן לשלוט בהם ישירות מהמפה. המפעילים יכולים גם לקבל תמונה גיאו-מרחבית מלאה של המקום, הכבישים בסביבה, הבניינים וכו' ויש להם גישה למצלמות ולמכשירים באתרים בקרבת מקום באמצעות הרחבת הזום במפה כדי לקבל יותר מידע וטווח תמונה רחב יותר.

הממשק החדש תומך בתוכניות של קומות נוספות במבנה באמצעות רב שכבתיות לצורך צפיה באתרים או אזורים נדרשים. הטכנולוגיה מקטינה את הסיכוי לטעות ידנית ואת משך הזמן מפני שהמיקום הגיאו-מרחבי (אורך ורוחב) של כל מכשיר חדש מתווסף אוטומטית למפה.

כמו כן, הטכנולוגיה מספקת יכולת איתור אוטומטי של המצלמות הקרובות ביותר לאזעקה, והיא מתעדת ומציגה אותם למשתמשים ללא כל צורך בתכנות מוקדם.

גם מקורות אזעקה ניידים כגון כאלה שנישאים על ידי אנשי האבטחה ניתנים לחיבור מיידי.

הממשק הפתוח מאפשר למשוך מידע מפלטפורמות מיפוי אחרות או ממאגרי נתונים לגבי נכסים ולהציב אותו על מפת ה-Immix או על מערכות עסקיות אחרות באמצעות שימוש במרשם הנכסים הגיאו-מרחבי מ-Immix.

"פיתרון המיפוי החדש שלנו תוכנן במטרה לאפשר למשתמשים להשתמש בכל המאפיינים המוכרים והפונקציות של גוגל (כמו צפיה במפה לפי זום, לווין או סטנדרטית) כדי ליצור אינטראקציה עם כל מכשירי האבטחה ברחבי האתר, הקמפוס או המקום", אומר סיימון מורגן, סמנכ"ל הטכנולוגיות של חברת Sureview Systems. "באמצעות המיקום הגיאו-מרחבי של כל המכשירים אנחנו מסוגלים לבנות מודיעין רחב יותר למכשירים מחוברים אוטומטית, לנתב תחבורה ולנטר נכסים ניידים ואנושיים. אמצעי זה מציב רמה חדשה של ציפיות ליכולות מעקב ותגובה משופרות."