This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הודגם פיתוח חדשני בתחום הלוחמה נגד צוללות. אלביט מערכות ביצעה הדגמה חיה במערכת ספינה בלתי מאוישת רב משימתית חדשה. ה-Seagull היא מערכת ללוחמה נגד צוללות (ASW) המופעלת מרחוק. הפלטפורמה ששטה במפרץ חיפה ביצעה את משימת הלוחמה נגד צוללות באמצעות תקשורת לווין SATCOM, תוך שימוש בקונסולות בקרה הממוקמות במרחק של כ-3515 ק"מ.

באמצעות הסונאר והתוכנה היחודית של אלביט מערכות, ביצעה מערכת ה-Seagull איתור וקטלוג בזמן אמת של עצמים, והדגימה יכולת להרתיע ולדחות פעילות תת-ימית עוינת. הצוות כלל שני מפעילים, מפעיל ספינה בלתי מאוישת ומפעיל סונאר.

לפי הודעת החברה, ה-Seagull הוא ספינה בלתי מאוישת באורך 12 מטר שניתנת להפעלה מספינת-האם או מתחנות חופיות. היא מספקת יכולות רב-משימתיות כולל לוחמה נגד צוללות, איתור ופינו מוקשים, לוחמה אלקטרונית, אבטחה ימית ומשימות תת-ימיות מסחריות, תוך שהיא מנצלת את יכולת התקנת מערכת הפעולה המודולרית ומציעה רמה גבוהה של אוטונומיה. היא כוללת יכולות C4I מוטמעות להגברת מודעות המצב ומשך המשימה שלה הוא למעלה מ-4 ימים.