This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מינהל הרכש במשרד הביטחון ירכוש מערכות לחימה מהתעשיות הביטחוניות הישראליות בהיקף של כ-1.5 מיליארד ₪. עסקאות הרכש יושלמו עד שנת סוף 2017 ויכללו מגוון רב של מערכות יירוט, ל"א, שליטה ובקרה, תוכנה, תקשורת, ניווט ועוד. זאת במטרה להשלים את ייצורן עד להגעת הספינות החדשות הראשונות לישראל החל משנת 2019.

פרויקט הגנה על מרחב 'המים הכלכליים' של מדינת ישראל כולל, לצד רכש 4 ספינות המגן מגרמניה, רכש משמעותי של מערכות לחימה מהתעשיות הביטחוניות הישראליות, בהיקף של כ- 1.5 מיליארד ₪, כמחצית מתקציב הפרויקט שאישרה הממשלה. עוד בשלב תכנון הפרויקט, מנהל הרכש במשרד הביטחון עמד על כך שהרוב המוחלט של מערכות הלחימה בספינות יהיו מתוצרת ישראלית, באופן שיזרים תקציבי רכש גדולים לתעשיות הביטחוניות ויישמר מאות רבות של מקומות עבודה.

על פי הודעת משרד הביטחון לתקשורת, בימים האחרונים השלימה יחידת סגן ראש מנה"ר לרכש אוויר וים שני מכרזים ראשונים: חברת אסטרונאוטיקס מפתח-תקווה זכתה במכרז לפיתוח ואספקת מערכת הפצת נתוני ניווט לספינות ה'סער 6'. המערכת שתפתח החברה תלקט את נתוני הניווט השונים, באמצעות חיישנים שיותקנו בספינות, ובעזרת תוכנה מתקדמת וייחודית של היתוך מידע תספק את נתוני הניווט המיטביים ליחידות השונות בספינה. חברת רפאל זכתה במכרז לפיתוח מערכות תקשורת- קשר הפנים וקשר החוץ של הספינות בספינות.

להרשמה לניוזלטר.