This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מערכת נשק מתקדמת תותקן בקרוב על כרב"ם הסיור (כלי רכב בלתי מאויש) שמפעיל צה"ל. מזה כשש שנים פועלת יחידת שג"ב (שומר גבולות) בשטחה של אוגדת עזה ומחוללת מהפך בביצוע משימות הביטחון השוטף, בזכות השימוש בכרב"ם אותו מפעילה היחידה. הרכב הרובוטי צפוי להחליף את החיילים המסיירים על הגדר כבר בשנים הקרובות.

"הכלי מסייר בשטח, אוסף מידע ומאתר ממצאים חריגים בזמן שחיילת נוהגת בו מהחמ"ל", מסביר סרן אבידב גולדשטיין, מפקד היחידה, לאתר צה"ל, idf.il.

בחודשים הקרובים תותקן על הכרב"ם מערכת נשק מתקדמת שתשפר את היכולות המבצעיות של יחידת שג"ב, גם אותה יוכלו חיילי היחידה להפעיל מרחוק. מערכת הנשק מצטרפת למערכת מצלמות משוכללת ולמערכת כריזה, הקיימות כיום, ומאפשרות לאתר ולהזהיר חשודים וכן לקיים תקשורת דו צדדית עם הכוחות בשטח.

החמ״ל הייחודי המפעיל את הכרב"ם מאויש 24/7 על ידי שתי חיילות: אחת נוהגת ברכב בעזרת הגה ודוושות הדומות מאוד לאלה המצויות בכרב"ם, והשנייה מעבדת את המידע המופיע על גבי הצג, הנאסף בעזרת המערכות המותקנות על כלי הרכב.

בשעת צורך, הרכב אף יודע לנסוע באופן עצמאי לחלוטין: החיילות יכולות להגדיר לו נקודה על המפה והוא יידע בצורה אוטומטית לסרוק את השטח, להימנע ממכשולים ולהגיע למיקום המדויק. "צה"ל הוא הצבא הראשון בעולם המפעיל כלי רכב אוטומטיים, ונחשב פורץ דרך טכנולוגי ברמה בינלאומית", מציין סרן גולדשטיין.

לפי אתר כלכליסט, הרכב פותח ע"י צה"ל בשיתוף אלביט מערכות. הכלי המבוסס על רכב פורד "F350" מצויד במצלמות יום ולילה היקפיות.